Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LOJİSTİK YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere etkin bir lojistik yönetim sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir yönetim, üretim, dağıtım ve depolama gerçekleştirmek ve daha planlı bir lojistik sistemi kurmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Lojistik Tanımı, Önemi, Gelişim Süreci, Ekonomideki Yeri, Lojistik Yönetimi Tanımları,Lojistik Yönetiminin Amaçları, Lojistik Yönetimini Etkileyen Faktörler,Lojistik Yönetiminde Taşıma İşleri Organizatörü,Taşıma İşleri Organizatörü Türleri,Taşımacılıkta Taşıma İşleri Organizatörü,Karayolu-Denizyolu Taşımacılığında Taşıma İşleri Organizatörü,Havayolu-Demiryolu- Taşımacılığında Taşıma İşleri Organizatörü,Nehiryolu-Boruhattı- Taşımacılığında Taşıma İşleri Organizatörü,Hizmet Yönetimi,Depo Yönetimi, Envanter Yönetimi,Dağıtım ve Dağıtım Yönetimi ve Kavramları,Yurtiçi Taşıma ve Dağıtım - Yurtdışı Taşıma ve Dağıtım,Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri (incoterms),Lojistik Yönetiminde Sigorta; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1.Lojistik, Lojistik ve Ekonomi, Lojistik Yönetimi kavramlarını tanımlar. 1, 10, 2
1.2.Lojistik ve Lojistik Yönetimi Kavramının Gelişimini açıklar. 1, 10, 2
2.1.Lojistik Yönetiminin Amaçlarını sıralar. 1, 10, 2, 3
2.2.Lojistik Yönetimini Etkileyen Faktörleri sıralar. 1, 10, 2, 3
3.1.Lojistik Yönetiminde Kaynakların Kullanımı ve Maliyet kavramının önemini ifade eder. 1, 10, 2
3.2.Lojistik Yönetiminde Taşıma İşleri Organizatörü kavramını açıklar. 1, 10, 2
3.3.Taşıma İşleri Organizatörü Faaliyet Alanlarını sıralar. 1, 10, 2
3.4.Taşıma İşleri Organizatörü Türlerini sıralar. 1, 10, 2
3.5.Taşıma İşleri Organizatörü İş Çevresini açıklar. 1, 10, 2
4.1.Karayolu Taşımacılığında Taşıma İşleri Organizatörünü açıklar. 1, 10, 2, 3
4.2.Denizyolu Taşımacılığında Taşıma İşleri Organizatörünü açıklar. 1, 10, 2, 3
4.3.Havayolu Taşımacılığında Taşıma İşleri Organizatörünü açıklar. 1, 10, 2, 3
4.4.Demiryolu Taşımacılığında Taşıma İşleri Organizatörünü açıklar. 1, 10, 2, 3
4.5.Nehiryolu Taşımacılığında Taşıma İşleri Organizatörünü açıklar. 1, 10, 2 A
4.6.Boruhattı Taşımacılığında Taşıma İşleri Organizatörünü açıklar. 1, 10, 2, 3
7.3.Yurtiçi Dağıtım ve Yurtdışı Dağıtım süreçlerini açıklar. 1, 15, 2
9.1.Lojistik Yönetiminde Sigorta kavramlarını açıklar. 1, 12, 15, 2
9.3.Lojistik Süreçlerindeki Risk Faktörlerini sıralar. 1, 2
1. Lojistik ve Lojistik Yönetimini açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A, E
2. Lojistik Yönetiminin oluşumunu, amaçlarını listeleyebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, E
3. Lojistikte Taşıma İşleri Organizatörü süreçlerini açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A, E
4. Taşımacılıkta Taşıma İşleri Organizatörünün süreçlerini açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A, E
5. Hizmet Yönetimini ifade edebilecektir. 1, 12, 15, 2, 3 A, E
5.1. Lojistik Yönetiminde Pazarlama Faaliyetlerini tanımlar. 1, 12, 15, 2, 3
5.2. Lojistik Yönetiminde Hizmet Bileşenlerini sıralar. 1, 12, 15, 2, 3
6. Depo Yönetim sürecini açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A, E
6.1. Depo Yönetimi İş Süreçlerini sıralar. 1, 10, 12, 2
6.2. Depo Yönetiminde risk faktörlerini sıralar. 1, 2
6.3. Antrepo kavramını tanımlar. 1, 2
7. Dağıtım ve Dağıtım Yönetimini ifade edebilecektir.. 1, 15, 2 A, E
7.1 Dağıtım, Dağıtım Yönetimi, Dağıtım Kanalı, Talep Yönetimi, Süratli Yanıt kavramlarını tanımlar. 1, 15, 2
7.2 Dağıtım Maliyetlerini sıralar. 1, 15, 2
8. Uluslararası ticarette teslim şekillerini (incoterms) listeleyebilecektir. 1, 12, 15 A, E
8.1 Uluslararası ticarette teslim şekillerini tanımlar. 1, 12, 15
8.2. Herhangi bir taşıma şekli için veya çok etaplı taşımacılık için kullanılan teslim şekillerini açıklar. 1, 12, 15
8.3. . Denizyolu ve suyolu taşımacılığı için kullanılan teslim şekillerini açıklar. 1, 12, 15
9. Lojistik Yönetiminde Sigorta sürecini açıklayabilecektir. 1, 12, 15, 2 A, E
9.2. Lojistik Yönetiminde Sigortanın Gelişimini açıklar. 1, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Lojistik Tanımı, Önemi, Gelişim Süreci, Ekonomideki Yeri, Lojistik Yönetimi Tanımları
2 Lojistik Yönetiminin Amaçları, Lojistik Yönetimini Etkileyen Faktörler
3 Lojistik Yönetiminde Taşıma İşleri Organizatörü
4 Taşıma İşleri Organizatörü Türleri
5 Taşımacılıkta Taşıma İşleri Organizatörü
6 Karayolu-Denizyolu Taşımacılığında Taşıma İşleri Organizatörü
7 Havayolu-Demiryolu- Taşımacılığında Taşıma İşleri Organizatörü
8 Nehiryolu-Boruhattı- Taşımacılığında Taşıma İşleri Organizatörü
9 Hizmet Yönetimi
10 Depo Yönetimi, Envanter Yönetimi
11 Dağıtım ve Dağıtım Yönetimi ve Kavramları
12 Yurtiçi Taşıma ve Dağıtım - Yurtdışı Taşıma ve Dağıtım
13 Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri (incoterms)
14 Lojistik Yönetiminde Sigorta
Kaynaklar
http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar
[1] GÜNCEL LOJİSTİK PAUL R. MURPHY, PROF. DR. FUNDA YERCAN [2] LOJİSTİK YÖNETİMİ, DOÇ. DR. METİN ÇANCI-PROF. DR. MURAT ERDAL, UTİKAD [3] LOJİSTİK YÖNETİMİ, PROF. DR. ÖMER BAYBARS TEK - DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKAY KARADUMAN, EKONOMİ YAYINLARI

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Kısa Sınav  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 139
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu