Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İSTATİSTİK II 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY
Dersi Verenler Arş.Gör. Recep ÖZSÜRÜNÇ, Dr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin çıkarımsal istatistiğin mantığını anlaması ve basit işletme problerinde hipotez testleri ve regresyon analizini uygulamasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Hipotez Testine Giriş , Hipotez Testi için Beş – Aşama prosedürü ,Anakütle Ortalaması için z ve t testleri , Anakütle Oranı için z Testi ,Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi, Ki – Kare Dağılımı ve Anakütle Varyansı için İstatistiksel Çıkarım , Excel ve SPSS ile Tek Örneklem Hipotez Testi,İki Örnekleme Dayalı İstatistiksel Çıkarım ,Büyük ve Bağımsız Örneklemlerle İki Anakütle Oran ve varyansının Kıyaslanması ,Excel ve SPSS ile İki Örneklem Testi , Deneysel Tasarım ve Varyans Analizi ,İki Yönlü Varyans Analizi ,Ki – Kare Testleri,Basit Regresyon Analizi , Regresyon Analizi - Güven ve Tahmin Aralıkları , Basit Belirlilik Katsayısı ve Basit Korelasyon Katsayısı, Model için F - Testi, Kalıntı (Hata) Analizi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hipotez testinin mantığını açıklayabilecektir 1, 2, 4 A
1.1 Hipotez testinin çıkarımsal istatistikteki yerini açıklar
1.2 Uygun sıfır ve alternatif hipotezleri oluşturur
1.3 Tip I ve II hatalarını ve olasılıklarını tanımlar
2. Tek örnekli hipotez testini aktarabilecektir 1, 2, 4 A
2.1 Anakütle ortalaması için z testinde kritik değer ve p – değerlerini kullanır
2.2 Anakütle ortalaması için t testinde kritik değer ve p – değerlerini kullanır
2.3 Anakütle oranı için z testinde kritik değer ve p – değerlerini kullanır
3. Tek örnekli hipotez testi için teknolojiyi kullanabilecektir 1, 2, 4 A
3.1 Excel ile tek örnek testini yapar
3.2 SPSS ile tek örnek testini yapar
4. İki örnekli hipotez testinin yerini belirleyebilecektir 1, 2, 4 A
4.1 Örneklerin bağımsız olması durumunda iki anakütle ortalamasını kıyaslar
4.2 Verinin bağımsız örneklerden geldiğini ve eşleştirilmiş olduğunu tanır
4.3 Eşleştirilmiş veriler için iki anakütle ortalamasını kıyaslar
5. İki örnekli hipotez testi için teknolojiyi kullanabilecektir 1, 2, 4 A
5.1 Excel ile iki örnek testini yapar
5.2 SPSS ile iki örnek testini yapar
6. Varyans analizini anlatabilecektir 1, 2, 4 A
6.1 Deneysel tasarım için temel terminolojiyi ve kavramları açıklar
6.2 Tek yönlü varyans analizini kullanarak değişik sayıdaki anakütle ortalamasını kıyaslar
6.3 Deney etkileri ve grup etkilerini tesadüfi grup tasarımı kullanarak kıyaslar
7. Basit regresyon analizini kullanabilecektir 1, 2, 4 A
7.1 Basit doğrusal regresyon modelini açıklar
7.2 Basit doğrusal regresyonun varsayımlarını ve standart hatayı tanımlar
7.3 Basit belirlilik katsayısını ve basit korelasyon katsayısını yorumlar
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hipotez Testine Giriş
2 Hipotez Testi için Beş – Aşama prosedürü
3 Anakütle Ortalaması için z ve t testleri , Anakütle Oranı için z Testi
4 Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi, Ki – Kare Dağılımı ve Anakütle Varyansı için İstatistiksel Çıkarım
5 Excel ve SPSS ile Tek Örneklem Hipotez Testi
6 İki Örnekleme Dayalı İstatistiksel Çıkarım
7 Büyük ve Bağımsız Örneklemlerle İki Anakütle Oran ve varyansının Kıyaslanması
8 Excel ve SPSS ile İki Örneklem Testi
9 Deneysel Tasarım ve Varyans Analizi
10 İki Yönlü Varyans Analizi
11 Ki – Kare Testleri
12 Basit Regresyon Analizi
13 Regresyon Analizi - Güven ve Tahmin Aralıkları
14 Basit Belirlilik Katsayısı ve Basit Korelasyon Katsayısı, Model için F - Testi, Kalıntı (Hata) Analizi
Kaynaklar
[1] http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar
[2] Bruce L. Bowerman, Richard T. O'Connell, Emily S. Murphree, James B. Orris (2013), İşletme İstatistiğinin Temelleri, 4.basımdan Çeviri, Çeviri Editörleri: N.Orhunbilge, M.Can, Ş.Er, Nobel Akademik Yayıncılık [3] David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams (2011), Statistics for Business and Economics, Eleventh Edition, South-Western Cengage Learning

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 1 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu