Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİNANSAL YÖNETİM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi Verenler Doç.Dr. Aysel GÜNDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Finansal sistem ve işletmelerde finansman konularında güncel teorik ve uygulamalı bilgilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Finansal Yönetim ve Finans Yöneticisi,Şirket Türleri ve Finansal Kararlar,Finansal Piyasalar ve Araçlar,Finansal Kurumlar,Paranın Zaman Değeri,Mali Tablolar,Finansal Analiz Teknikleri,Finansal Analiz Örnekleri,Finansal Planlama ve Kontrol,Nakit Yönetimi,Alacak Yönetimi,Stok Yönetimi,Kısa Vadeli Finansman Kaynakları,Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Finansal Yönetimin fonksiyonlarını ve finans yöneticisi kavramlarını değerlendirebilecektir. 1 A, E
1.1.Finansı tanımlar.
1.2.Finansal yönetimi açıklar.
2.Şirket türlerinin finansal kararlara etkisini değerlendirebilecektir. 1 A, E
2.1.İşletme amaçlarını tanımlar.
2.2.Tek kişi işletmeleri açıklar.
2.3.Şahış şirketlerini açıklar.
2.4.Sermaye şirketlerini karşılaştırır.
3.Finansal piyasalar ve kurumların etkileşimini karşılaştırabilecektir. 1, 2, 3 A, C, E
3.1.Finansal sistemin unsurlarını açıklar.
3.2.Fon arz ve talep edenlerin finansal sistem içindeki etkileşimini karşılaştırır.
3.3.Finansal piyasa türlerini karşılaştırır.
3.4.Piyasa türlerine göre araç ve kurum ilişkisini analiz eder.
3.5.Hukuki ve idari düzenin finansal kurumlar ve araçlar üzerindeki etkisini değerlendirir.
4.Paranın zaman değerini uygulayabilecektir. 1, 15, 2, 4 A, E
4.1.Basit faiz kavramını açıklar.
4.2.Bileşik faiz kavramını açıklar.
4.3.Anüite kavramını açıklar.
5.Finansal tabloları ve analizleri değerlendirebilecektir. 1, 12, 15, 2, 3, 4 A, E
5.1.Finansal tabloları tanımlar.
5.2.Finansal tabloların özelliklerini karşılaştırır.
5.3.Finansal analiz türlerini açıklar.
5.4.Finansal analizlere ilişkin örnekleri uygular.
6.Finansal planlama ve bütçelenmiş mali tabloları uygulayabilecektir. 1, 12, 15, 2, 3, 4 A, E
6.1.Finansal planlama kavramını açıklar.
6.2.Nakit bütçesini tanımlar.
6.3.Proforma bilançoyu tanımlar.
6.4.Proforma gelir tablosunu açıklar.
6.5.Proforma fon akım tablosunu açıklar.
7.Dönen varlık yönetimini değerlendirebilecektir. 1, 15, 2, 3, 4 A, E
7.1.Nakit yönetimini değerlendirir.
7.2.Alacak yönetimini değerlendirir.
7.3.Stok yönetimini değerlendirir.
8.Finansman kaynaklarını ayırt edebilecektir. 1, 15, 2, 3, 4 A, C, E
8.1.Kısa vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
8.2.Orta vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
8.3.Uzun vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
1.3. Finansal yönetim fonksiyonlarını tanımlar.
1.4. Finansal yönetici kavramını açıklar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Yönetim ve Finans Yöneticisi
2 Şirket Türleri ve Finansal Kararlar
3 Finansal Piyasalar ve Araçlar
4 Finansal Kurumlar
5 Paranın Zaman Değeri
6 Mali Tablolar
7 Finansal Analiz Teknikleri
8 Finansal Analiz Örnekleri
9 Finansal Planlama ve Kontrol
10 Nakit Yönetimi
11 Alacak Yönetimi
12 Stok Yönetimi
13 Kısa Vadeli Finansman Kaynakları
14 Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları
Kaynaklar
Dersin notları
1.Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi 2.Niyazi Berk, Finansal Yönetim, Türkmen Yayınevi 3.Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Yayınları 4.Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, İşletme Finansının Temelleri, Literatür Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu