Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MAKROEKONOMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Kenan DEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ekonomi biliminin dayandığı temel ilkeleri ve bu ilkeler ışığında ulusal ekonomiye ilişkin dinamikler ile ilgili politikaların nasıl işlediğine dair süreçleri açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Makro Ekonomiye Giriş,Milli gelir hesaplaması,Ekonomik Büyüme,Enflasyon,İşsizlik,Toplam Harcamalar ve Denge,Maliye Politikası,Para Piyasası ve Politikası,AS-AD Modeli I: Toplam Talep,AS-AD Modeli II: Toplam arz,Uluslararası Ticaret,Uluslararası Finans ve Ekonomik Krizler,Makro Ekonomide Alternatif Görüşler,Konu Tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Ekonominin nasıl işlediğini genel olarak açıklayabilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
1.1. Finansal piyasaların işleyişini anlatır. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
1.2. Milli gelir ve istihdam düzeyi üzerinden ekonomiyi değerlendirir. 1, 2, 3, 4 A, C
1.3. Finansal piyasalar ve reel ekonomi arasındaki etkileşimi açıklar. 1, 2, 3, 4 A, C
2. İktisat politikasına dair önerilerde bulunabilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
2.1. Merkez bankasının kararlarını değerlendirir. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
2.2. Uygulanan para politikasını teorik bağlamda eleştirir. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
2.3. Devletin uyguladığı maliye politikasını değerlendirir. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
2.4. Ekonomik kalkınma için gerekli uzun dönemli iktisat politikaları hususunda yorum yapar. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
3. Güncel ekonomik olayları analiz edebilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
3.1. Ekonomik büyüme, enflasyon ve istihdam düzeyi gibi reel büyüklüklerde yaşanan değişimleri yorumlar. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
3.2. Döviz kuru ve faiz oranı gibi finansal büyüklüklerde yaşanan değişimlerin ekonomi üzerindeki etkisini tartışır. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
3.3 Türkiye ekonomisinin genel durumunu yaşanan değişimler ışığında analiz eder. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
4. İktisadi ekolleri çeşitli açılardan karşılaştırabilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
4.1. Klasik iktisadın ekonomiye dair genel yaklaşımını yorumlar. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
4.2. Keynesçi iktisadın ekonomiye dair genel yaklaşımını yorumlar. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
4.3. Diğer iktisadi ekollerin iktisat politikası önerilerini genel olarak anlatır. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
4.4. İktisadi ekollerin hangi konularda görüş ayrılığı yaşadığını, hangi konularda benzer düşündüğünü yorumlar. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
5. Uluslararası ekonomik gelişmeleri değerlendirebilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
5.1. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin temel dinamiklerini anlatır. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
5.2. Uluslararası finans piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirir. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
5.3. Küresel ticarete dair ilişkileri yorumlar. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Makro Ekonomiye Giriş Ders kitabında ilgili bölümü okuma
2 Milli gelir hesaplaması Ders kitabında ilgili bölümü okuma
3 Ekonomik Büyüme Ders kitabında ilgili bölümü okuma
4 Enflasyon Ders kitabında ilgili bölümü okuma
5 İşsizlik Ders kitabında ilgili bölümü okuma
6 Toplam Harcamalar ve Denge Ders kitabında ilgili bölümü okuma
7 Maliye Politikası Ders kitabında ilgili bölümü okuma
8 Para Piyasası ve Politikası Ders kitabında ilgili bölümü okuma
9 AS-AD Modeli I: Toplam Talep Ders kitabında ilgili bölümü okuma
10 AS-AD Modeli II: Toplam arz Ders kitabında ilgili bölümü okuma
11 Uluslararası Ticaret Ders kitabında ilgili bölümü okuma
12 Uluslararası Finans ve Ekonomik Krizler Ders kitabında ilgili bölümü okuma
13 Makro Ekonomide Alternatif Görüşler Ders kitabında ilgili bölümü okuma
14 Konu Tekrarı Ders kitabında ilgili bölümü okuma
Kaynaklar
Karl E. Case vd, Ekonominin İlkeleri, Palme Yayıncılık, Ankara, 2010.
1. Case, Fair and Oster, Principles of Economics 2. Krugman and Welles, Macroeconomics 3. Begg, Vernasca, Fischer and Dornbusch, Economics.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 37 37
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu