Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI PAZARLAMA 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Fatma Betül ORTAKÖY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin global çevreyi ve global işletmelerin uluslararası stratejilerini derinlemesine anlamasını; pazarlama teori ve uygulamalarına küresel bağlamda hakim olmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Uluslararası Pazarlamaya giriş,Globalleşme ve Global Ekonomi,Uluslararası Pazarlama çevresi,Uluslararası Pazarlar Kültür ve Etik,Uluslararası Pazar Bölümlendirme ve Konumlandırma,Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri I,Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejiler II,Uluslararası Pazarlarda Ürün ve Marka Kararları,Uluslararası Pazarlarda Fiyatlandırma Kararları,Uluslararası Pazarlarda Dağıtım Kararları,Uluslararası Pazarlarda Tutundurma I,Uluslararası Pazarlarda Tutundurma II,Uluslararası Pazarlama ve Dijital Evrim,Global Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.Uluslararası pazarlama çevresi hakkında bilgi verir. 1, 12, 2 A
1. Uluslararası pazarlama ile ilgili temel kavramları öğrenip yorumlayabilecektir. 1, 12, 2 A
1.1. Uluslararası pazarlama kavramını ve kapsamını öğrenir. 1, 12, 2 A
1.2. Uluslararası pazarlama konusundaki terminolojiyi bilir. 1, 12, 2 A
1.3. Uluslararası pazarlama temel kavramları yorumlar.luslararası pazarlama konusundaki terminolojiyi bilir. 1, 12, 2 A
2.1. Uluslararası Pazar mikro çevresini bilir. 1, 12, 2 A
2.2. Uluslararası Pazar makro çevresini bilir. 1, 12, 2 A
2.3. Uluslararası Pazar mikro ve makro çevresini ilişkilendirerek stratejiler oluşturmayı öğrenir. 1, 12, 2 A
3. Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri hakkında bilgi verir. 1, 12, 2 A
3.1 Stratejilerin risklerini bilir. 1, 12, 2 A
3.2 Pazara giriş engellerini bilir. 1, 12, 2 A
4. Uluslararası Pazarlarda 4P kararlarını yorumlar. 1, 12, 2 A
4.1. Uluslararası pazarda marka yaratma konusunda bilgi sahibidir 1, 12, 2 A
4.1.1. Adaptasyon ve standardizasyon stratejilerini bilir. 1, 12, 2 A
4.2. Uluslararası pazarda fiyatlandırma kararları hakkında bilgi sahibidir. 1, 12, 2 A
4.3. Uluslararası pazarda dağıtım kararları hakkında bilgi sahibidir. 1, 12, 2 A
4.4. Uluslararası pazarda tutundurma kararları hakkında bilgi sahibidir. 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Pazarlamaya giriş
2 Globalleşme ve Global Ekonomi
3 Uluslararası Pazarlama çevresi
4 Uluslararası Pazarlar Kültür ve Etik
5 Uluslararası Pazar Bölümlendirme ve Konumlandırma
6 Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri I
7 Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejiler II
8 Uluslararası Pazarlarda Ürün ve Marka Kararları
9 Uluslararası Pazarlarda Fiyatlandırma Kararları
10 Uluslararası Pazarlarda Dağıtım Kararları
11 Uluslararası Pazarlarda Tutundurma I
12 Uluslararası Pazarlarda Tutundurma II
13 Uluslararası Pazarlama ve Dijital Evrim
14 Global Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması
Kaynaklar
POWERPOINT
1. Keegan, W. Global Marketing. 8 . basım. Pearson. 2014. 2. Green, M. Küresel Pazarlama. 7. basım. Pearson, Nobel Akademik Yayıncılık. 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 1 1
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 30 30
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 163
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu