Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Fatih Baha AYDIN
Dersi Verenler Prof.Dr. Canan ÇETİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplam Kalite Yönetiminin amacı sürekli iyileştirme çabalarında sosyal paydaşlar ile kuruluş içinde tutarlı, dürüst, açık ilişkilerin kurulması, Toplam Kalite Yönetiminin verilere dayalı,katılımcı ve işbirliğini temel alan işleyiş tarzının tüm çalışanların önceliği olmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kalite Kavram ve Paradigmalarının Gelişimi,Kalite ve Takım Organizasyonu,Takımlar ve İletişim,Çatışma Yönetimi ve Karar Verme Süreçleri,Liderlik ve Güçlendirme,Kıyaslama,Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları,Planlama ve Kalite ,Geliştirme, Kontrol ve Kalite,Tasarım ve Kalite,Bilişim Yönetimi ve Kalite,Yenilik Yönetimi ve Kalite; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
TKY'nin teorik bilgilerini uygulama dökebilecek donanımlara sahip olacaklardır. 1
Süreç Yönetimine konusunda bilgi sahibi olacaklardır. 1
Müşteri odaklı düşünme yeteneğine sahip olacaklardır. 1
Kalite Güvence sistemlerini uygulayabileceklerdir. 1
Sorun çözme yetisine sahip olacaklardır. 1
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kalite Kavram ve Paradigmalarının Gelişimi
2 Kalite ve Takım Organizasyonu
3 Takımlar ve İletişim
4 Çatışma Yönetimi ve Karar Verme Süreçleri
5 Liderlik ve Güçlendirme
6 Kıyaslama
7 Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
8 Planlama ve Kalite
9 Geliştirme, Kontrol ve Kalite
10 Tasarım ve Kalite
11 Bilişim Yönetimi ve Kalite
12 Yenilik Yönetimi ve Kalite
Kaynaklar
Toplam Kalite Yönetimi, Prof. Dr. Canan Çetin, Doç. Dr. M.Lütfi Arslan, 6. Baskı, Beta Yayınları, 2017.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 12 3 36
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 10 3 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 10 7 70
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu