Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEKTÖREL UYGULAMA 0+4 2 15,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sektörel uygulamanın amacı, öğrencilerin öğrenim gördükleri programlar ile ilgili iş alanlarını tanımalarını ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak proje bazında deneyim kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Oryantasyon ,Oryantasyon ,İşyeri uygulaması ,İşyeri uygulaması ,İşyeri uygulaması ,İşyeri uygulaması ,İşyeri uygulaması ,İşyeri uygulaması ,İşyeri uygulaması ,İşyeri uygulaması ,İşyeri uygulaması ,İşyeri uygulaması ,İşyeri uygulaması ,İşyeri uygulaması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İş yerinde kendine verilen görevleri yapabilecektir. 12, 16, 4 D, F
2. Yazışmaları yürütmek için yeteneklerini geliştirebilecektir. 14 D
3. Grup çalışamalarında kendi potansiyelini geliştirebilecektir. 10, 17, 18
4. İşyerindeki gruplarla yakınlaşıp, etik kurallarını öğrenebilecektir. 17 F
5. sektörde işlerin nasıl yürüdüğünü analiz edebilecektir. 12
6. Bireylere veya gruplara yönelik duyguları ifade edebilecektir. 12, 17
7. İşletmede yeni planlar, prosedürler veya fikirler uygulayabilecektir. 18, 2
8. İşletmelerde istatistiksel verilerin anlamını yorumlayabilecektir. 4
9. Başkalarının çalışmalarını veya bilgilerin işlenmesini yönetebilecektir. 12, 16, 17, 18
10. İşyerinde danışman/mentör tarafından verilen kurum içi eğitim kurslarını tamamlayabilecektir. 4, 8
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Oryantasyon
3 İşyeri uygulaması
4 İşyeri uygulaması
5 İşyeri uygulaması
6 İşyeri uygulaması
7 İşyeri uygulaması
8 İşyeri uygulaması
9 İşyeri uygulaması
10 İşyeri uygulaması
11 İşyeri uygulaması
12 İşyeri uygulaması
13 İşyeri uygulaması
14 İşyeri uygulaması
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 6 2 12
Rehberli Problem Çözme 12 1 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 12 3 36
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 48 8 384
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 445
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 15,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu