Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI REKABET POLİTİKASI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Metin GÜRLER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Metin GÜRLER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletmeler arasındaki rekabeti analiz etmek için gerekli teorik ve işlemsel araçlar ile birlikte, stratejik ve rekabetçi analize eleştirel bakışı elde etme, bir sektörde mevcut ve muhtemel rekabet seneryolarını tanımlama becerisi geliştirme, sektörün yapısına ve firmanın konumuna göre etkili ve verimli bir rekabet stratejisi belirleme, sektör özelliklerinin ve evrimsel karakterlerinin analizi için gerekli kavram ve araçları sağlamasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Rekabetçi Analize Giriş ve Rekabet kavramı,İç çevre analizi, dış çevre analizi ve temel yetkinlikler,Strateji ve Stratejik Yönetim Süreci Nedir?,Değer Zinciri, 7S analizi ve Swot Analizi,Maliyet Liderliği,Ürün Farklılaştırması,Portfolyo Analizi - GE Matriksi, Portfolyo Küpü,Portfolyo Analizi - GE Matriksi, Portfolyo Küpü,Ekonomik Sektör Profili,Sektördeki Stratejik Gruplar,Birleşme ve Satın Almalar,Büyüme Stratejileri,Rekabet Stratejisinin Seçimi: Jenerik Stratejiler,Rekabetçi Üstünlük: Porter'in Beş Faktör Modeli; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Rekabet kavramına dayalı olarak Bir örgüt içinde Uluslararası Rekabet Politikalarını takip edebilecektir. 1, 18, 2 A, E
1.1. Uluslararası Rekabet Politikalarının oluşma şartlarını ve gerekliliklerini öğrenir. 1, 12, 2 A, E
1.2. Uluslararası Rekabet Politikalarının durumsal analizini yapar. 1, 18, 2 A, E
2. Uluslararası rekabet politikaları çerçevesinde sektörde bulunan rakiplerin ulusal ve uluslararası anlamda durumsal değerlendirmesini yapabilecektir. 1, 12, 2 A, E
2.1. Uluslararası Rekabet Politikaları çerçevesinde rekabet analizini kavrar. 1, 10, 12, 2 A, E
2.2. Uluslararası Rekabet Politikaları çerçevesinde sektörel değerlendirme ve uygun yatırım alanlarını değerlendirir. 1, 12, 2 A, E
3. Uluslararası rekabet politikaları çerçevesinde strateji kavramını değerlendirebilecektir. 1, 12, 18, 2 A, E
3.1. Uluslararası rekabet politikaları çerçevesinde stratejik opsiyonlar geliştirir. 1, 10, 12 A, E
3.2. Uluslararası rekabet politikaları çerçevesinde stratejik seçenekleri değerlendirir. 1, 10, 2 A, E
4. Uluslararası Rekabet Politikası çerçevesinde rekabet imkanlarının geliştirilmesini yapabilecektir. 1, 2, 3 A, E
4.1. Uluslararası Rekabet Politikası süreçlerini tanımlar. 1, 12, 2 A, E
4.2. Uluslararası Rekabet Politikası geliştirmede alternatif rekabet şartlarını tanımlar. 1, 10, 2 A, E
5. Uluslararası Rekabet Politikaları çerçevesinde Stratejik kararları uygulayabilecektir. 1, 12, 2 A, E
5.1. Uluslararası Rekabet Politikaları çerçevesinde strateji uygulamalarını belirler. 1, 10, 2 A, E
5.2. Uluslararası Rekabet Politikaları çerçevesinde stratejilerde uygun karar alma araçlarını belirler. 1, 10, 2 A, E
6. Uluslararası Rekabet Politikalarının getirdiği risk ve sorumluluk alanlarını belirleyebilecektir. 1, 12, 18, 2 A, E
6.1. Uluslararası Rekabet Politikalarında, ekonomik sektör profilini analiz edebilir. 1, 12, 2 A, E
6.2. Uluslararası Rekabet Politikalarında büyüme stratejilerini belirleyebilir. 1, 10, 2 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Rekabetçi Analize Giriş ve Rekabet kavramı
2 İç çevre analizi, dış çevre analizi ve temel yetkinlikler
3 Strateji ve Stratejik Yönetim Süreci Nedir?
4 Değer Zinciri, 7S analizi ve Swot Analizi
5 Maliyet Liderliği
6 Ürün Farklılaştırması
7 Portfolyo Analizi - GE Matriksi, Portfolyo Küpü
8 Portfolyo Analizi - GE Matriksi, Portfolyo Küpü
9 Ekonomik Sektör Profili
10 Sektördeki Stratejik Gruplar
11 Birleşme ve Satın Almalar
12 Büyüme Stratejileri
13 Rekabet Stratejisinin Seçimi: Jenerik Stratejiler
14 Rekabetçi Üstünlük: Porter'in Beş Faktör Modeli
Kaynaklar
Ders notları, Örnek olaylar, Power point sunumlar ve videolar
Business and Competitive Analysis: Effective Application of New and Classic Methods Craig S. Fleisher Babette E. Bensoussan ISBN-10: 0132161583 • ISBN-13: 9780132161589 ©2007 • FT Press Michael Porter, Rekabet Stratejileri, Sistem Yayınları, Michael Porter, Rekabet Üzerine, MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yayınları Michael Porter, Competitive Advantage, Free Press Michael Porter, Competitive Advantage of Nations, Free Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu