Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DEPO VE STOK YÖNETİMİ 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Satınalma ve Tedarik Planlama
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Depo ve Stok Yönetimi, lojistik yönetiminin en temel fonksiyonlarından biridir. Şirketler müşterilerinin taleplerini zamanında ve istenen miktarda karşılayabilmek için depolar ve ilgili stoklarını kullanarak işlevlerini yerine getirirler. Bu noktada önemli olan depoların yerleri ve büyükleri ile stokların miktarlarının en uygun şekilde belirlenmesidir. Stok kavramı, ürünler, yarı ürünler, yedek parçalar, ham maddelerin ve malzemelerin diğer bir deyişle mevcut envanterin etkin bir şekilde yönetimi ile işletmelerin karlılık ve verimliliğinin artırılmasına etkisi olan önemli bir konudur. Stok bulundurma bir fırsat maliyeti, stok yokluğu ise kayıp satış maliyetidir. Stok yönetimi ile sipariş yönetimi arasında da yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu derste, depolama sistemlerinin temel özelikleri ile müşteri hizmet düzeyini düşürmeden en karlı düzeyde stok bulundurmanın, temel yaklaşım ve yöntemleri açıklanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Depo ve Depolama Kavramları ve Amaçları, Deponun işletme Organizasyonu ve Tedarik Zinciri içindeki yeri ve Önemi, Malzeme Yönetimi ve Amaçları, Malzeme Tipleri ve Kodlama Sistemi,Depolanan Malzeme Türleri, Depo Türleri, Depo Sınıflandırması, Stok ve Envanter Kavramları, Lojistik Yönetimi ve Stoklar,Kiralık ve Özmal Depo Karşılaştırması, Depolama Bazlı Lojistik Modeller, Stok Çeşitleri, Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu,Tekli veya Çoklu Depo Yer Seçimi, Stok Kalemleri için ABC Analizi, Tek ve Çok Kriterli Stok Kalemlerinin Sınıflandırılması,Depo Yeri Seçimi Yöntemleri, Etmen-Puan Yöntemi, Ağırlık Merkezi Yöntemi, Stok Maliyetlerinin hesaplanması,Depolama Süreçleri, Temel ve Destek Süreçler, Stok ve Sermaye İlişkisi, Alım ve Satış vadelerinin Stok Maliyetlerine etkileri,Depolama alanları, Dış ve İç çevre, Bağımsız Talep yapısı için Temel stok kontrol modeli, Maksimum ve Minimum stok ve sipariş verme düzeyleri,Depolarda İşgücü Planlama ve Yerleştirme Sistemleri, Yükleme/Boşaltma Teknikleri, Ekonomik Sipariş ve Üretim Miktarları hesaplarına göre stok belirleme yöntemleri,Adresleme Sistemleri, ABC Analizi, Mal Hareketleri (FIFO, LIFO, v.d.), Güvenlik Stokları ve etkileyen faktörler, Talep Miktarı ve Tedarik Süresindeki sapmaları azaltma yöntemleri,Depo Ekipmanları ve Kapları, Basit Stok, ve Bekleyen sipariş (Backordering) stok kontrol modelleri, Miktara dayalı fiyat indirimli stok kontrol modeli,Depolama Bilişim Sistemleri, Talebe Bağımlı Stok sistemleri, Ana Üretim çizelgesi ve Ürün Ağaçları,Depolarda Maliyet ve Performans Yönetimi, Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) Sistemi,Depo Tasarımı, Net İhtiyaçları belirleme ve çizelgeleme-matris yöntemi,Dağıtım sistemleri, MRP'nda sipariş miktarlarının belirlenmesi (Lot Sizing); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Depolamanın yeri ve önemini anlar, işletmelerdeki ilgili malzemeleri ve sınıflamaları yapabilecektir. 1, 2 A
1.1. Depo operasyonlarının lojistik sistem içindeki akışları ve sıralamasını açıklar. 1, 2 A
1.2. Bir tedarik zinciri içerisinde tedarik, dağıtım ve üretim noktalarının dağılımının depo yönetimi performansına etkisi anlatılır. 1, 2 A
2. Depo Yeri seçimini yapabilecek ve Depo elemanlarını tanıyabilecektir. 1, 2 A
2.1. Depo yönetimi ve lojistik süreçlerin hizmet yönünden yaratacakları katma değerler ve nitelikleri anlatılır. 1, 2 A
2.2. İşletmenin Lojistik işleyişinde fark yaratması için farklı noktalarda depo(lar) kurulması gerekliliklerini açıklar. 1, 2 A
3. Depo ve Stok yönetimini yapabilecek, Malzeme İhtiyaç Planını okuyabilecektir. 1, 2 A, C
3.1. Depo ve stok yönetiminin temel amaçları ve kullanımının detaylı açıklamasını yapar. 1, 2 A
3.2. Talebe etki eden faktörler ve aralarındaki önem derecelerin bağlı olduğu durumlar detaylıca açıklanır. 1, 2 A
4. Depo tasarımı ve güvenlik stok hesaplamalarını yapabilecektir. 1, 2, 4 A
4.1. Depo tasarımının, lojistik yönetim süreçlerine etkisi ile etkinlik ve verimliliğe olan yansımalarını açıklar. 1, 15, 2 A
4.2. Depo iç ve zemin tasarımı ile emniyet ve güvenlik sistemlerinin yapılandırılmasını açıklar. 1, 15, 2 A
5. Depo Ekipman ve Araçları ile raf sistemlerini açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A
5.1. Forklift (çaka) ve Koridor istifleme araçlarının kullanımı ve avantajlarını açıklar. 1, 2 A
5.2. Depo istifleme ekipmanlarının seçiminde dikkate alınması gereken faktörler ve konveyörlerin operasyonlara olan katkılarını açıklar. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Depo ve Depolama Kavramları ve Amaçları, Deponun işletme Organizasyonu ve Tedarik Zinciri içindeki yeri ve Önemi, Malzeme Yönetimi ve Amaçları, Malzeme Tipleri ve Kodlama Sistemi Dökümanların hazırlanması
2 Depolanan Malzeme Türleri, Depo Türleri, Depo Sınıflandırması, Stok ve Envanter Kavramları, Lojistik Yönetimi ve Stoklar
3 Kiralık ve Özmal Depo Karşılaştırması, Depolama Bazlı Lojistik Modeller, Stok Çeşitleri, Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu
4 Tekli veya Çoklu Depo Yer Seçimi, Stok Kalemleri için ABC Analizi, Tek ve Çok Kriterli Stok Kalemlerinin Sınıflandırılması
5 Depo Yeri Seçimi Yöntemleri, Etmen-Puan Yöntemi, Ağırlık Merkezi Yöntemi, Stok Maliyetlerinin hesaplanması
6 Depolama Süreçleri, Temel ve Destek Süreçler, Stok ve Sermaye İlişkisi, Alım ve Satış vadelerinin Stok Maliyetlerine etkileri
7 Depolama alanları, Dış ve İç çevre, Bağımsız Talep yapısı için Temel stok kontrol modeli, Maksimum ve Minimum stok ve sipariş verme düzeyleri
8 Depolarda İşgücü Planlama ve Yerleştirme Sistemleri, Yükleme/Boşaltma Teknikleri, Ekonomik Sipariş ve Üretim Miktarları hesaplarına göre stok belirleme yöntemleri
9 Adresleme Sistemleri, ABC Analizi, Mal Hareketleri (FIFO, LIFO, v.d.), Güvenlik Stokları ve etkileyen faktörler, Talep Miktarı ve Tedarik Süresindeki sapmaları azaltma yöntemleri
10 Depo Ekipmanları ve Kapları, Basit Stok, ve Bekleyen sipariş (Backordering) stok kontrol modelleri, Miktara dayalı fiyat indirimli stok kontrol modeli
11 Depolama Bilişim Sistemleri, Talebe Bağımlı Stok sistemleri, Ana Üretim çizelgesi ve Ürün Ağaçları
12 Depolarda Maliyet ve Performans Yönetimi, Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) Sistemi
13 Depo Tasarımı, Net İhtiyaçları belirleme ve çizelgeleme-matris yöntemi
14 Dağıtım sistemleri, MRP'nda sipariş miktarlarının belirlenmesi (Lot Sizing)
Kaynaklar
DERS NOTU: 1) “Depo Yönetimi” Prof. Dr. Mehmet Tanyaş – Yrd. Doç. Dr. Murat Düzgün, Ankara, 2014, ISBN: 978 605 133 879 8. 2) “Stok Yönetimi” Prof. Dr. Orhan Küçük, Seçkin Yayıncı. ISBN: 978 975 024 042 3.
ÖNERİLEN KAYNAKLAR: 1) “Depolama ve Depo Yönetimi” Doç. Dr. Zafer Acar - Yrd. Doç. Dr. Emre Çakmak, 2. Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2013, ISBN: 978 605 133 648 0. 2) “World Class Warehousing and Material Handling" Edward H. Frazelle, McGraw-Hill, 2002, ISBN: 0-07-137600-3. 3) "Depo ve Envanter Yönetimi" Dr. Ömer Faruk Görçün, 1. Baskı, Beta Yayıncılık, 2013, ISBN: 978 605 377 887 5

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 6 2 12
Proje Sunumu / Seminer 2 5 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 85
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu