Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LOJİSTİĞE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gonca Reyhan AKKARTAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, lojistiğin temel fonksiyonları hakkında lisans seviyesinde akademik bilgi birikimi oluşturmaları, lojistik süreçlerini bütünsel olarak kavramaları ve elde edecekleri bilgi birikimini problem çözme ve uygulamada kullanabilme becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Lojistiğin Temel Kavramları, Tanımı ve Gelişimi ,Küresel Kaynak Kullanımı ve Ticaret ,Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi ,Taşımacılık ve Stratejik Planlama,Karma Taşımacılık ve Kara Taşımacılığı ,Deniz Yolu Taşımacılığı ,Hava Yolu Taşımacılığı ,Limanlar ve Tesisler ,Gümrük ve Yasal düzenlemeler ,Ticari dökümantasyon ve Finansman,Ticaret Finansmanı ve Güvenlik ,Aracı kurumlar ve iş ortaklıkları ,Lojistik bilişim sistemleri ,Tersine ve yeşil lojistik ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Lojistik kavramını tarihsel ve modern bakış açısı ile yorumlar 1, 12, 14, 2 A
2- Lojistiğin ekonomideki yerini tanımlar ve lojistik sistem bileşenlerini açıklar 1, 12, 14, 2, 4 A, C
3- Tedarik zincirleri içerisindeki tüm lojistik aşamalarını açıklayarak depolama, stok ve maliyet yönetimini temel düzeyde kavrar 1, 12, 14, 2 A, C
4- Lojistikte dış kaynak kullanımı, lojistik merkezler ve lojistik bilgi sistemlerini açıklayarak tedarik zinciri ağını tanımlar 1, 12, 14, 15, 2 A
5- Tersine ve yeşil lojistik kavramlarını tanımlayarak lojistikteki geri dönüşüm süreçlerini algılar 1, 12, 14, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Lojistiğin Temel Kavramları, Tanımı ve Gelişimi
2 Küresel Kaynak Kullanımı ve Ticaret
3 Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi
4 Taşımacılık ve Stratejik Planlama
5 Karma Taşımacılık ve Kara Taşımacılığı
6 Deniz Yolu Taşımacılığı
7 Hava Yolu Taşımacılığı
8 Limanlar ve Tesisler
9 Gümrük ve Yasal düzenlemeler
10 Ticari dökümantasyon ve Finansman
11 Ticaret Finansmanı ve Güvenlik
12 Aracı kurumlar ve iş ortaklıkları
13 Lojistik bilişim sistemleri
14 Tersine ve yeşil lojistik
Kaynaklar
Uluslararası Lojistik - Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi - Mehmet Tanyaş - Murat Düzgün, 2. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018, ISBN: 978-605-133-210-9

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 1 3
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu