Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SUNUM TEKNİKLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Pelin VARDARLIER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Abdullah TÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin belli bir konuda ulaşıp derledikleri bilgiyi anlatım amacına uygun olarak sözlü ve/veya yazılı sunmaları ve/veya rapor olarak hazırlamaları, topluluk önünde etkin şekilde sunma becerisi geliştirmeleri, yazışma yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; İletişimin Temel Ögeleri, Diksiyon , Fonetik bilgileri,Sunumun Planlanması, Araştırma ve Sunuma Hazırlık,Powerpoint Sunum Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar,Materyal Seçimi, Görsel-İşitsel Araçlar,Giyim, kuşam, aksesuar, son dakika hazırlıkları ,Sunumda Dikkat Edilecek Noktalar, Beden Dilinin Önemi,İnteraktif Sunum Teknikleri ,Rapor, ödev, kompozisyon Hazırlanması ve Sunumu ,CV yazma ,Mülakatta Başarı ,Müzakere Teknikleri ,Akademik Poster Sunumu ,Bireysel sunumlar veya Grup Sunumları ,Bireysel sunumlar veya Grup Sunumları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çeşitli teknikler kullanarak sunum, rapor, ödev hazırlayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A
1.1. Etkili bir sunumun önemini ve temel ilkelerini tanır.
1.2. Sunuma hazırlık aşamalarını tanır.
1.3. İçerik geliştirme kavramını tanır ve uygular.
1.4. Sunum hazırlamada powerpoint programı kullanır.
1.5. Farklı amaçlara uygun CV tasarlar.
1.6. Atıf yapma ve kaynak kullanma kurallarını tanır ve uygular.
2. İletişim becerilerini ve beden dilini iyi kullanabilecektir. 1, 2, 3, 4, 8 A, C
2.1. Beden dilini tanır ve etkili olarak kullanır.
2.2. Beden dilinde renklerin önemini tanır ve doğru olarak kullanır.
3. Etkili sunum uygulamaları gerçekleştirebilecektir. 8 B
3.1. Olumlu sunum ortamını tanımlar ve kullanır.
3.2. Sunumda giyim, makyaj ve aksesuarların yerini ve önemini tanır ve uygular.
3.3. Görsel ve işitsel araçları tanır ve etkili olarak kullanır.
3.4. Zamanı etkin kullanır.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İletişimin Temel Ögeleri, Diksiyon , Fonetik bilgileri 1,2,3. kaynağın okunması
2 Sunumun Planlanması, Araştırma ve Sunuma Hazırlık 5. kaynağın okunması
3 Powerpoint Sunum Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 8. kaynağın okunması
4 Materyal Seçimi, Görsel-İşitsel Araçlar 8. kaynağın okunması
5 Giyim, kuşam, aksesuar, son dakika hazırlıkları 8. kaynağın okunması
6 Sunumda Dikkat Edilecek Noktalar, Beden Dilinin Önemi 2,3,5,6. kaynağın okunması
7 İnteraktif Sunum Teknikleri 5. kaynağın okunması
8 Rapor, ödev, kompozisyon Hazırlanması ve Sunumu 8. Kaynağın okunması
9 CV yazma 8. Kaynağın okunması
10 Mülakatta Başarı 6,7. Kaynağın okunması
11 Müzakere Teknikleri 6,7. Kaynağın okunması
12 Akademik Poster Sunumu 8. Kaynağın okunması
13 Bireysel sunumlar veya Grup Sunumları Ödevlerin okunması
14 Bireysel sunumlar veya Grup Sunumları Ödevlerin okunması
Kaynaklar
1) İletişime Giriş - Aysel Aziz 2) Söz Söyleme Sanatı - Nüzhet Şenbay 3) Konuşma Eğitimi - Suat Taşer 4) Osmanlıca Türkçe Sözlük- Ferit Devellioğlu 5) Başarılı Sunum - John Collins 6) İkna Teknikleri - Roger Fisher / Daniel Saphiro 7) Mülâkatla Seçme - David Walker
8) Ders Notları, sunum örnekleri, konu ile ilgili web sayfaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu