Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersi Verenler Prof.Dr. Erkut AKKARTAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Lojistik bilişim sistemlerin hakkında genel bilgi sahibi olmanın yanısıra veritabanı kavramı, bilgi ağ trafiği, yönetim bilişim sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri,araç-takip sistemleri, RFID elektronik etiketleme takip ve kontrolü, tedarik zincirinde bilgi trafiği hakkında temel bilgi kazanımı ile bir ERP yazılımını temel düzeyde kullanma becerisi geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilişim Sistemleri, temel kavramlar,Bilişim Sistemleri, temel kavramlar,Bilişim Sistemleri Türleri, sınıflandırmalar,Bilişim Sistemleri Türleri, sınıflandırmalar,Bilişim sistemleri, kurumlar ve stratejik araçları,Bilişim sistemleri, kurumlar ve stratejik araçları,Bilişim sistemleri için donanım ve yazılım,Bilişim sistemleri için veritabanı ve iletişim,Kurumsal Kaynak Planlama,Operasyonel düzeyde yetkinlik için bilişim sistemleri,Sistemlerin geliştirilmesi ve değişimin yönetilmesi,Proje yönetimi: sistemlerin işletme değerlerinin oluşturulması ve değişimin yönetilmesi,ERP yazılım tanıtımı,ERP yazılım tanıtımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İşletmelerde bilgi sistemlerinin rolünü sıralayabilecektir. 1, 12, 14, 2 A
1.1. Bilgi teknolojilerinin lojistikle ilgili olarak hangi alanlarda kullanabileceğini anlatır 1, 12, 14, 2 A
1.2. Lojistik firmalarında çalışacağı farklı departmanlarda bilgi sistemlerinden yararlanacağı süreçleri karşılaştırır 1, 12, 14, 2 A
2. Bilgi sistemlerinin lojistik sürecine katkılarını sıralayabilecektir. 1, 12, 14, 2 A
2.1. Lojistik yazılım teknolojilerini anlatır 1, 12, 14, 2 A
2.2. Lojistik firmalarında bilgi sistemlerinin kullanımını karşılaştırır 1, 12, 14, 2 A
3. Lojistik Bilgi Sistemlerinin temel düzeyde kullanıma ilişkin yetkinlikleri sıralayabilecektir. 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 4 A, C
3.1. RFID teknolojisini ve kullanım alanlarını anlatır 1, 12, 14, 2 A
3.2. WMS, APS ve ERP yazılımlarını karşılaştırır 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 4 A, C
4. Bilgi sistemlerinin lojistik sürecine entegrasyon aşamalarını sıralayabilecektir. 1, 12, 14, 2 A
4.1. Lojistikte coğrafi konum belirleme sistemlerini anlatır 1, 12, 14, 2 A
4.2. EDI ve VMS sistemlerini karşılaştırır 1, 12, 14, 2 A
5. Modern lojistiğin bileşenlerini sıralar 1, 12, 14, 2 A
5.1. Lojistik ve uluslararası ticarette sanal para kullanımının etkilerini anlatır 1, 12, 14, 2 A
5.2. Lojistikte optimizasyon amacıyla kullanılan bilişim sistemlerini karşılaştırır 1, 12, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilişim Sistemleri, temel kavramlar
2 Bilişim Sistemleri, temel kavramlar
3 Bilişim Sistemleri Türleri, sınıflandırmalar
4 Bilişim Sistemleri Türleri, sınıflandırmalar
5 Bilişim sistemleri, kurumlar ve stratejik araçları
6 Bilişim sistemleri, kurumlar ve stratejik araçları
7 Bilişim sistemleri için donanım ve yazılım
8 Bilişim sistemleri için veritabanı ve iletişim
9 Kurumsal Kaynak Planlama
10 Operasyonel düzeyde yetkinlik için bilişim sistemleri
11 Sistemlerin geliştirilmesi ve değişimin yönetilmesi
12 Proje yönetimi: sistemlerin işletme değerlerinin oluşturulması ve değişimin yönetilmesi
13 ERP yazılım tanıtımı
14 ERP yazılım tanıtımı
Kaynaklar
Bilişim Sistemleri Temelleri ve Uygulamaları, Dr. Rıza Haluk Kul, Papatya Yayıncılık, ISBN: 978-975-6797-96-9, Şubat 2013.
Information Systems in Logistics and Transportation (Bernhard Tilanus), Lojistik Bilgi Sistemleri (Yrd. Doç. Dr. Muharrem Bakkal), Ulukom ERP yazılımı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 16 48
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 141
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu