Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE I 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Müge SARI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ebru ESKİÇIRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin orta seviye dil bilgisi yapılarını ve alanlarıyla alakalı temel terminolojiyi kullanması.
Dersin İçeriği Bu ders; Material Transport Units Storage Areas (Ürün taşımacılığı birimleri) (Depolama alanı seçenekleri) ,"Lojistics Lojistics Jobs 1 (Lojistik alanının genel işleyişi) (Lojistik alanında hizmet veren iş kolları)",Basic Math Measurements (Temel matematik işlemleri) (Lojistik alanında gerekli hesaplamaları) ,Basic Math Measurements (Temel matematik işlemleri) (Lojistik alanında gerekli hesaplamaları),Safety Issues Customer Services (Lojistik alanında güvenlik sorunsalı ve önlemler) (Müşteri hizmetleri operasyonu) ,Supply Chain Supplier Planning (Tedarik zinciri yönetimi) (Tedarik planlama) ,Types of Inventory Inventory Costs (Envanter çeşitleri üzerine çalışmalar) (Envanter giderlerini azaltma yöntemleri) ,ThirdParty Logistics Inbound Logistics Outbound Logistics (Üçüncü taraf lojistic hizmetleri sağlayıcıları) (Tedarik lojistiği işletimi) (Sevkiyat lojistiği işletimi) ,Procurement Lojistics Production Logistics (Lojistik alanında işe alım süreçleri) (Üretim lojistiği, takip ve izleme sistemi) ,Distribution Lojistics Disposal Lojistics (Dağıtım lojistiği: fiziksel yükleme alanları) (Atık lojistiği: Atıkları minimize etme yöntemleri) ,Distribution Lojistics Disposal Lojistics (Dağıtım lojistiği: fiziksel yükleme alanları) (Atık lojistiği: Atıkları minimize etme yöntemleri) ,Food Logistics Reverse Logistics Emergency Lojistics (Gıda lojistiği: gıda zinciri yönetimi) (Tersine lojistiği geliştirme yöntemleri, avantajları ve dezavantajları) (Acil durum lojistik eylemleri) ,Ordering and Scheduling Planning Information (Sipariş ve planlama hizmetleri) (Sevkiyatla ilgili bilgileri planlama) ,Material Handling Systems Material Handling Equipment (Ürün nakliyat sistemleri) (Ürün nakliyat ekipmanları) ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1.Öğrenci sözlü ve yazılı olarak kendi alanını kısaca anlatır. 1, 2, 3 A, B, F
1.2.Alanında basit İngilizce diyalogları yorumlar. 1, 2, 22, 3 E, F
1.3.Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu yeni yapı ve kelimeleri günlük hayatında kullanır. 1, 2, 22, 3 E, F
2.1.Alanıyla ilgili literatür taramasını listeler. 1, 2, 22, 3 E, F
2.2.Alanıyla ilgili yazılmış makaleleri yorumlar. 1, 2, 22, 3 E, F
2.3.Alanıyla ilgili makaleleri kullanır. 1, 2, 22, 3 E, F
3.Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak aktarabilecektir. 1, 2, 22, 3 E, F
3.1.Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak aktarır. 1, 2, 22, 3 E, F
3.2.İngilizce’yi alanındaki uluslararası konferans ve seminerlerde kullanır. 1, 2, 22, 3 E, F
3.3.İngilizce’yi alanıyla ilgili çevirilerde kullanır. 1, 2, 22, 3 E, F
1. Lojistiğin temel terminolojisini kullanabilecektir. 1, 2, 22, 3 E, F
2. Dili kullanarak kendi alanındaki çalışmaları değerlendirebilecektir. 1, 2, 22, 3 E, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Material Transport Units Storage Areas (Ürün taşımacılığı birimleri) (Depolama alanı seçenekleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
2 "Lojistics Lojistics Jobs 1 (Lojistik alanının genel işleyişi) (Lojistik alanında hizmet veren iş kolları)" Kitapta ilgili yerin çalışılması.
3 Basic Math Measurements (Temel matematik işlemleri) (Lojistik alanında gerekli hesaplamaları) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
4 Basic Math Measurements (Temel matematik işlemleri) (Lojistik alanında gerekli hesaplamaları) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
5 Safety Issues Customer Services (Lojistik alanında güvenlik sorunsalı ve önlemler) (Müşteri hizmetleri operasyonu) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
6 Supply Chain Supplier Planning (Tedarik zinciri yönetimi) (Tedarik planlama) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
7 Types of Inventory Inventory Costs (Envanter çeşitleri üzerine çalışmalar) (Envanter giderlerini azaltma yöntemleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
8 ThirdParty Logistics Inbound Logistics Outbound Logistics (Üçüncü taraf lojistic hizmetleri sağlayıcıları) (Tedarik lojistiği işletimi) (Sevkiyat lojistiği işletimi) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
9 Procurement Lojistics Production Logistics (Lojistik alanında işe alım süreçleri) (Üretim lojistiği, takip ve izleme sistemi) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
10 Distribution Lojistics Disposal Lojistics (Dağıtım lojistiği: fiziksel yükleme alanları) (Atık lojistiği: Atıkları minimize etme yöntemleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
11 Distribution Lojistics Disposal Lojistics (Dağıtım lojistiği: fiziksel yükleme alanları) (Atık lojistiği: Atıkları minimize etme yöntemleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
12 Food Logistics Reverse Logistics Emergency Lojistics (Gıda lojistiği: gıda zinciri yönetimi) (Tersine lojistiği geliştirme yöntemleri, avantajları ve dezavantajları) (Acil durum lojistik eylemleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
13 Ordering and Scheduling Planning Information (Sipariş ve planlama hizmetleri) (Sevkiyatla ilgili bilgileri planlama) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
14 Material Handling Systems Material Handling Equipment (Ürün nakliyat sistemleri) (Ürün nakliyat ekipmanları) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Career Paths Logistics A1,A2 ,Vocational English Book,Express Publishing,2011,ISBN 978-1-78098-355-4

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 133
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu