Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi Verenler Doç.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı uluslararası ticaret teorileri ışığında, ticaretin nedenleri, ticaretin nasıl şekillendiği, ticaret politikalarının esasları ve iktisadi bütünleşme aşamaları konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Küreselleşme, uluslararası ticaret ve uluslararası faktör hareketliliği,Merkantalizm ve mutlak üstünlük,Karşılaştırmalı üstünlük,Standart teori,Arz ve talep modelleri, teklif eğrileri,Heckscher-Ohlin Teorisi,Ölçek ekonomileri, eksik rekabet, taşıma maliyetleri ve uluslararası ticaret,Ölçek ekonomileri, eksik rekabet, taşıma maliyetleri ve uluslararası ticaret,Teknolojik farklılıklar, çevre standartları ve uluslararası ticaret,Üretim faktörlerinin büyümesi ve teknik ilerleme,Büyüme ve uluslararası ticaret,Gümrük tarifeleri,Tarife dışı engeller,İktisadi bütünleşme aşamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uluslararası ticaret teorilerinin nasıl geliştiğini tanımlar. 1, 2, 3 A, C
Farklı ticaret politikalarının ulusal ekonomiler ve uluslararası ticaret üzerindeki etkisini inceler. 1, 2, 3 A, C
Farklı şartlar altında uluslararası ticaretin nasıl şekilleneceğini öngörür. 1, 2, 3 A, C
Farklı seviyelerdeki iktisadi bütünleşmenin etkilerini inceler. 1, 19, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Küreselleşme, uluslararası ticaret ve uluslararası faktör hareketliliği
2 Merkantalizm ve mutlak üstünlük
3 Karşılaştırmalı üstünlük
4 Standart teori
5 Arz ve talep modelleri, teklif eğrileri
6 Heckscher-Ohlin Teorisi
7 Ölçek ekonomileri, eksik rekabet, taşıma maliyetleri ve uluslararası ticaret
8 Ölçek ekonomileri, eksik rekabet, taşıma maliyetleri ve uluslararası ticaret
9 Teknolojik farklılıklar, çevre standartları ve uluslararası ticaret
10 Üretim faktörlerinin büyümesi ve teknik ilerleme
11 Büyüme ve uluslararası ticaret
12 Gümrük tarifeleri
13 Tarife dışı engeller
14 İktisadi bütünleşme aşamaları
Kaynaklar
Seyidoğlu, Halil. Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama. Geliştirilmiş 17. Baskı. İstanbul: Güzem Can Yayınları, 2009.
Salvatore, Dominick. International Economics. 10th Edition. Singapore: Wiley, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 10 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 15 45
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 144
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu