Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Zehra Nur CANBOLAT
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Nilüfer YILDIRIMHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerini mevcut kurumsal mimarilere başarılı bir şekilde entegre etmede, kavramları, ilkeleri ve en son teknolojiyle ilgili yöntemleri öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kurumsal Seviye ve ERP Kavramlarının İncelenmesine giriş ve genel bir bakış.,İş ve BT Entegrasyon Eğilimleri,Proje Planlama ve Yönetim kavramlarının gözden geçirilmesi,Vak'a # 1: Belirlenecek,Yaşam Döngüsü kavramları: 1) gelişim yaşam döngüsü mantığı. 2) geleneksel ERP yaşam döngüsü 3) hızlandırılmış ERP yaşam döngüsü,Kurumsal süreç modelleme kavramları. Kurumsal süreç modelleme araçları ve teknikleri,ERP Uygulama Zorlukları ve Başarı Faktörleri,İş Süreçlerinin Yeniden Yapılanması (BPR ve ERP) ERP FIT ve Misfits (uygunluk) Analizleri,ERP Gereksinim Yönetimi,ERP Proje Ekibi Seçimi, Geliştirme ve Proje İletişimi,Değişim Yönetimi ve Kontrolü ERP Yapılandırma ve Kontrolü,Veri taşıma ve Veri Temizleme,Kalite güvencesi ve ERP Risk Yönetimi,ERP yöntem Mühendisliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kuruluşların süreç görünümünü ve hem olduğu gibi hem de modellerini modellemek için kullanılan araç ve teknikleri tanımlayabilecektir. 1, 16 A, C
1.1. Kuruluşların süreç görünümünü modeller.
1.2. Model için kullanılan araç ve teknikleri tanımlar.
2. Süreç modelleme tekniklerini bir veya daha fazla modelleme ortamında uygulayabilecektir. 1, 16 A, C, D
2.1. Süreç modelleme tekniklerini sıralar.
2.2. Bir veya daha fazla süreç modelleme tekniği uygular.
3. Farklı ERP ürünlerinde ve geliştirme yöntemlerinde uyguladıkları kurumsal bilgi sistemlerindeki anahtar teknik terminolojiyi tanımlayabilecektir. 1, 16 A
3.1. Farklı ERP ürünlerini ve geliştirme yöntemlerini uygular.
3.2. Kurumsal bilgi sistemlerindeki anahtar teknik terminolojiyi tanımlar.
4. Başlıca ERP uygulamaları (SAP R / 3 ve Oracle / PeopleSoft / Sibel gibi) ile bu uygulamalara özgü sorunları yapılandırma ve yönetim arasındaki önemli farkları tanımlayabilecektir. 1, 14 A
4.1. Başlıca ERP uygulamalarını (SAP R / 3 ve Oracle / PeopleSoft / Sibel gibi) tanımlar.
4.2. Başlıca ERP uygulamalarına (SAP R / 3 ve Oracle / PeopleSoft / Sibel gibi) özgü sorunları tanımlar.
5. Mevcut bir mimariyi analiz edebilecek ve bir ERP uygulaması öncesi etkili bir boşluk analizi yapabilecek 1, 10, 18 A, D
5.1. Mevcut bir mimariyi analiz edebilir.
5.2. ERP uygulaması öncesi etkili bir boşluk analizi yapar.
6. Kurumsal mimari kaynaklarını çağdaş Kurumsal Mimariye dönüştürüp, eşleştirebilecektir. 1, 18 A
6.1. Kurumsal mimari kaynaklarını çağdaş Kurumsal Mimariye dönüştürür.
6.2. Kurumsal mimari kaynakları ve çağdaş Kurumsal Mimariyi eşleştirir.
7. Herhangi bir ERP uygulamasının yaşam döngüsü aşamalarını açıklayabilecektir. 1 A
7.1. Bütün ERP uygulamalarını açıklar.
7.2. ERP uygulamalarının yaşam döngüsü aşamalarını açıklar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kurumsal Seviye ve ERP Kavramlarının İncelenmesine giriş ve genel bir bakış.
2 İş ve BT Entegrasyon Eğilimleri
3 Proje Planlama ve Yönetim kavramlarının gözden geçirilmesi
4 Vak'a # 1: Belirlenecek VAK'a ile ilgili gerekli notlar okunmalı
5 Yaşam Döngüsü kavramları: 1) gelişim yaşam döngüsü mantığı. 2) geleneksel ERP yaşam döngüsü 3) hızlandırılmış ERP yaşam döngüsü
6 Kurumsal süreç modelleme kavramları. Kurumsal süreç modelleme araçları ve teknikleri
7 ERP Uygulama Zorlukları ve Başarı Faktörleri
8 İş Süreçlerinin Yeniden Yapılanması (BPR ve ERP) ERP FIT ve Misfits (uygunluk) Analizleri
9 ERP Gereksinim Yönetimi
10 ERP Proje Ekibi Seçimi, Geliştirme ve Proje İletişimi
11 Değişim Yönetimi ve Kontrolü ERP Yapılandırma ve Kontrolü
12 Veri taşıma ve Veri Temizleme
13 Kalite güvencesi ve ERP Risk Yönetimi
14 ERP yöntem Mühendisliği
Kaynaklar
1) Kurumsal Kaynak Planlaması Yazar: Aydın Koçak, Rafet Aktaş, Vedat Acar Yayınevi : Gazi Kitabevi *** 2) Concepts in Enterprise Resource Planning 4th Edition, Kindle Edition by Ellen Monk (Author), Bret Wagner (Author)
Yazılım: Öğrencilerin bir veya daha fazla Kurumsal modelleme ve Altyapı yönetim araçlarını kullanmaları gerekecektir. İlk kurumsal süreç modelleme aracı olarak - ArcMP kullanılacaktır. ArcMP, kurumsal altyapı kaynaklarını tanımlamak, modellemek ve yönetmek için yerel olarak geliştirilmiş bir web tabanlı ve çapraz platform aracıdır. Buna göre, öğrencilerin yüksek hızda internet erişimine sahip makul donanımlı bir bilgisayara erişmeleri gerekecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 2 6
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 5 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 3 21
Proje Sunumu / Seminer 1 14 14
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu