Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNOVASYON VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Zafer ADIGÜZEL
Dersi Verenler Doç.Dr. Zafer ADIGÜZEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gelişen teknoloji ve arge faaliyetleri hakkında bilgilendirmek, ürün geliştirme faaliyetleri ve süreçleri hakkında bilgilendirmek ve ürün yönetimi konusunda bilgi vermek ayrıca Teknoloji ve teknoloji transferi hakkında bilgi vermek teknoloji ve ürün hayat eğrileri teknoloji ürünlerine talep edenleri ve özellikleri öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Teknoloji kavramının ve tarihsel gelişiminin anlatılması,Teknoloji, yenilik ve yenilikçilik kavramları,Yenilik yönetiminin anlatılması,Yenilik yönetimi ve Öğrenme süreçleri,Yaratıcılık kavramı,Rekabet stratejileri ve birleşmeler,Yenilikçilik ve yenilikçilik kavramları ve süreçleri,Eş zamanlı mühendislik ve Eş zamanlı mühendislik takımları,Ürün hayat eğrisi ve Ürün Hayat Eğrisi stratejileri,Bütünleşik ürün geliştirme,Sıralı ve eş zamanlı ürün geliştirme, Kaynak tayini,Tasarım değişiklikleri,Yüksek teknoloji ve pazarlanması,Yüksek teknoloji ürünlerinin hayat eğrisi ve Tüketicilerin yeniliği benimseme eğrisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Teknoloji Yönetiminin Tanımını, Amaçlarını, Önemini, Fonksiyonlarını ifade eder. 12, 18, 2, 3 A, C, E
1.1. Teknoloji tarihini gelişimini açıklar. 12, 18, 2, 3 A, C, E
1.2. Teknoloji ve ürün geliştirmeye hizmet eden bilim adamlarını ve hizmetlerini tanımlar. 12, 18, 2, 3 A, C, E
1.3. Teknoloji yönetimini geçmişten günümüze ifade eder. 12, 18, 2, 3 A, C, E
2. Teknoloji ve farklı kavramlar arasındaki farkı ifade eder. 10, 18, 2 A, B, E
2.1. Tekno ekonomik öğretim yaklaşımını anlatır. 10, 18, 2 A, B, E
2.2. İnovasyon kavramını tanımlar. 10, 18, 2 A, B, E
2.3. Teknolojinin tarihsel gelişimini açıklar. 10, 18, 2 A, B, E
3. Teknoloji yönetimini modeller bilgi ve öğrenmeyi ifade eder. 18, 2, 8 A, B, C, E
3.1. Süreç ve ürün yeniliklerini ifade eder. 18, 2, 8 A, B, C, E
3.2. Teknolojide büyüme modellerini anlatır. 18, 2, 8 A, B, C, E
3.3. Öğrenme ve bilgi kavramlarının farklarını ve çeşitlerini tanımlar. 18, 2, 8 A, B, C, E
4. Teknoloji firmalarının özelliklerini ve yenilikçilik süreçlerini açıklar. 1, 12, 2 A, E
4.1. Teknoloji firmalarının karakteristik özelliklerini tanımlar. 1, 12, 2 A, E
4.2. Yenilikçilik sürecinin yaklaşımlarını tanımlar. 1, 12, 2 A, E
4.3. Yenilikçilik aşamalarını tanımlar. 1, 12, 2 A, E
5. Firmaların rekabet edebilmek ve kendilerini geliştirebilmek için gerekli olan kavramlarını ve stratejilerini ortaya koyar. 1, 12, 2, 3 A, C, E
5.1. Yaratıcılık ve araçlarını tanımlar. 1, 12, 2, 3 A, C, E
5.2. Küreselleşmenin önemini, birleşme ve çeşitlerini anlatır. 1, 12, 2, 3 A, C, E
5.3. Rekabet stratejilerini anlatır. 1, 12, 2, 3 A, C, E
6. Rakip analizlerini ve yenilik türlerini tanımlar. 1, 18, 2 A, E
6.1. Sanayi içindeki rakiplerin analizini yapar. 1, 18, 2 A, E
6.2. Ürün yeterliliği ve teknoloji yeterliliğini ortaya koyar. 1, 18, 2 A, E
6.3. Yenilik türlerini ve nesillere göre yenilik kavramlarını açıklar. 1, 18, 2 A, E
7. İleri teknoloji ürünleri ve farklarını ortaya koyar ve yorumlar. 1, 12, 18, 2, 4 A, E
7.1. Sıralı ve eş zamanlı ürün geliştirme kavramını açıklar, kaynak tayinini ifade eder. 1, 12, 18, 2, 4 A, E
7.2. Yüksek teknoloji ürünlerinin özelliklerini kullananların farklarını ve uygulanan stratejileri tanımlar. 1, 12, 18, 2, 4 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Teknoloji kavramının ve tarihsel gelişiminin anlatılması
2 Teknoloji, yenilik ve yenilikçilik kavramları
3 Yenilik yönetiminin anlatılması
4 Yenilik yönetimi ve Öğrenme süreçleri
5 Yaratıcılık kavramı
6 Rekabet stratejileri ve birleşmeler
7 Yenilikçilik ve yenilikçilik kavramları ve süreçleri
8 Eş zamanlı mühendislik ve Eş zamanlı mühendislik takımları
9 Ürün hayat eğrisi ve Ürün Hayat Eğrisi stratejileri
10 Bütünleşik ürün geliştirme
11 Sıralı ve eş zamanlı ürün geliştirme, Kaynak tayini
12 Tasarım değişiklikleri
13 Yüksek teknoloji ve pazarlanması
14 Yüksek teknoloji ürünlerinin hayat eğrisi ve Tüketicilerin yeniliği benimseme eğrisi
Kaynaklar
Inovasyon, Harvard Business Review, Optimist Yayın Evi, Inovasyon Yapmak, Kumar Nochur, Optimist Yayın Evi, Feray Odman Çelikçapa ve Sait Kaygusuz “Teknoloji Yönetimi” Dora Yayınevi 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 14 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 7 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 10 20
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu