Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, tehlikeli maddelerin taşınması, paketlenmesi, depolanması, ADR, RID, IMDG, ADNR, IATA(DGR) mevzuatları konularında bilgi sahibi olmaları ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen öğrenciye rehberlik edilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tehlikeli Madde Sınıflarının Tanımlanması ve Genel Özellikleri,Tehlikeli Madde Sınıflarının Tanımlanması ve Genel Özellikleri,Tehlikeli Madde Sınıflarının Tanımlanması ve Genel Özellikleri,Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi İşaretlenmesi Etiketlenmesi,Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Araçlar,Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Araçlar,Taraflar, Sorumlulukları ve Yasal Düzenlemeler,Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme-ADR,Tehlikeli Maddelerin Denizyolunda Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme-IMDG,Tehlikeli Maddelerin Demiryolunda Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme-RID,Tehlikeli Maddelerin İçsuyollarında Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme-ADNR,Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınmasına İlişkin Uluslararası Kurallar-DGS,Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belgeleri,Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belgeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2- Tehlikeli madde sınıflarını tanıma becerisi kazanır. 1, 14, 2 A
1- Tehlikeli madde taşımacılığının temel kavramlarını ve bu taşımacılık türünün diğer taşımacılık türleri içindeki önemini kavrar. 1, 14, 2 A
3- Tehlikeli maddelerin paketlenme, işaretlenme ve etiketlenme süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan araçları tanımlar. 1, 12, 14, 2 A, C
4- Tehlikeli maddelere ilişkin yasal düzenlemeleri ve uluslararası sözleşmeleri açıklar. 1, 14, 2 A
5- Tehlikeli madde taşımacılığının alt dallarını (karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu, iç su yolu, boru hattı) tanımlar. 1, 12, 14, 15, 2 A, C
6- Tehlikeli madde sınıflarına göre uygun belgeleri tanımlar. 1, 12, 14, 15, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tehlikeli Madde Sınıflarının Tanımlanması ve Genel Özellikleri
2 Tehlikeli Madde Sınıflarının Tanımlanması ve Genel Özellikleri
3 Tehlikeli Madde Sınıflarının Tanımlanması ve Genel Özellikleri
4 Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi İşaretlenmesi Etiketlenmesi
5 Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Araçlar
6 Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Araçlar
7 Taraflar, Sorumlulukları ve Yasal Düzenlemeler
8 Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme-ADR
9 Tehlikeli Maddelerin Denizyolunda Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme-IMDG
10 Tehlikeli Maddelerin Demiryolunda Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme-RID
11 Tehlikeli Maddelerin İçsuyollarında Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme-ADNR
12 Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınmasına İlişkin Uluslararası Kurallar-DGS
13 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belgeleri
14 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belgeleri
Kaynaklar
1- Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği - Ömer Faruk Görçün, Murat Erdal, Beta Yayınları, 2010 2- Transportation of Hazardous materials, office of Technology Assessment, Washington DC: US Goverment Printing Office, 1986 3- Öğretim elemanı ders notları
1- Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mevzuatı, Internet siteleri, ilgili çeşitli kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu