Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULAŞTIRMA EKONOMİSİ VE POLİTİKA 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ulaşım planlaması ve politikasındaki sorunlara ekonomik analizin uygulanması, üretici ve tüketici davranışları, ulaşım maliyet ve arz modelleri. Piyasa dengesi, ulaşım ekonomisinde düzenleme, serbestleşme, vergileme, destekleme ve benzeri güncel ana başlıklar ile refah ekonomisi ve sosyal maliyet fiyatlaması, toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin özelleştirilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Ulaştırma Ekonomisine giriş,Ulaştırma Ekonomisinin gelişimi,Ulaştırma ekonomisinin, makro ekonomi içindeki önemi,Ulaştırma ekonomisi politikaları ve maliyetleri,Ulaştırma ekonomisinin sektörü ve piyasanın özellikleri,Ulaştırma ekonomisinin fonksiyonları,Ulaşım hizmetlerinde talep modellemesi ve fiyatlandırma,Türkiye'de ulaştırma ekonomisi modlarının gelişimi,Türkiye'de karayolu, demiryolu, havayolu ulaştırma ekonomisi,Türkiye'de kent içi ulaştırma ekonomisi,Ulaştırma ekonomisi poltikalarının ekonomiye etkileri,Haberleşme ve iletişim ekonomisi politikaları,Ulaşım yerel ve küresel güncel sorunlar,Ulaştırma ekonomisi politikalarının genel değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Ulaştırma ekonomisi kavramı ve gelişimi üzerinde tartışabilecek 1, 2, 3 A, C
2- Ulaştırma ekonomisinin modlarını ve politikalarını açıklayabilecek 1, 18, 2, 3 A
3- Ulaştırma ekonomisi içinde yer alan konular hakkında değerlendirme yapabilecek 1, 2, 3 A, C
4- Ulaşım ile ilgili teorik konularda veya yaşanan güncel sorunlarda refah ekonomisi, fayda maliyet analizi ve benzeri yaklaşımları kullanabilecek 1, 18, 2, 3 A
5- Ulaşım sistem süreçlerini ve bunlara ait verileri, ekonomik ve finansal akıl yürütme ile ele alabilecektir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ulaştırma Ekonomisine giriş
2 Ulaştırma Ekonomisinin gelişimi
3 Ulaştırma ekonomisinin, makro ekonomi içindeki önemi
4 Ulaştırma ekonomisi politikaları ve maliyetleri
5 Ulaştırma ekonomisinin sektörü ve piyasanın özellikleri
6 Ulaştırma ekonomisinin fonksiyonları
7 Ulaşım hizmetlerinde talep modellemesi ve fiyatlandırma
8 Türkiye'de ulaştırma ekonomisi modlarının gelişimi
9 Türkiye'de karayolu, demiryolu, havayolu ulaştırma ekonomisi
10 Türkiye'de kent içi ulaştırma ekonomisi
11 Ulaştırma ekonomisi poltikalarının ekonomiye etkileri
12 Haberleşme ve iletişim ekonomisi politikaları
13 Ulaşım yerel ve küresel güncel sorunlar
14 Ulaştırma ekonomisi politikalarının genel değerlendirilmesi
Kaynaklar
Ulaştırma Ekonomisi & Sistemler - Politikalar - Uygulamalar, Prof. Dr. Cem Saatçioğlu, Sümer Kitabevi, Ekim 2016, ISBN: 978-605-651-665-8

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 27 54
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 141
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu