Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÜRETİM YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere üretim yönetiminin temel esaslarını tanıtmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere, üretim yönetiminin önemini genel bir bakış açısıyla sunar. Üretim işlemleri, verimlilik, ürün dizaynı, küresel ortamda işlemler stratejisi, kalite yönetimi, süreç stratejisi, kuruluş yeri, iş yeri yerleşim düzenleri, envanter yönetimi vb. gibi çeşitli üretim yönetimi alanlarını tanıtır ve bu alanların etkilerinin anlaşılmasını sağlar
Dersin İçeriği Bu ders; Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi,Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi,Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar,Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar,Stok Kontrolü,Stok Kontrolü,Kapasite Planlama,Kapasite Planlama,Malzeme Gereksinim Planlama,Malzeme Gereksinim Planlama,Tam Zamanında Üretim (JIT),Tam Zamanında Üretim (JIT),JIT ve MRP Entegrasyonu,JIT ve MRP Entegrasyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Üretim yönetimi kavramını ve üretimin işletme içerisindeki yeri ve önemini açıklayabilecektir 1, 10, 2, 3 A
2. Üretim stratejileri ve ürün tasarımını analiz edebilecektir 1, 2, 4 A, B
3. Süreç ve teknoloji seçimi ile kapasite planlamasını açıklayabilecektir 1, 12, 2 A, B
4. Kalite kavramını ve toplam kalite yönetimini açıklayabilecektir 1, 18, 2 A, C, E
5. Üretim planlama ve programlama süreçlerini uygulayabilecektir 1, 12, 2, 8 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
2 Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
3 Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar
4 Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar
5 Stok Kontrolü
6 Stok Kontrolü
7 Kapasite Planlama
8 Kapasite Planlama
9 Malzeme Gereksinim Planlama
10 Malzeme Gereksinim Planlama
11 Tam Zamanında Üretim (JIT)
12 Tam Zamanında Üretim (JIT)
13 JIT ve MRP Entegrasyonu
14 JIT ve MRP Entegrasyonu
Kaynaklar
"Üretim Yönetimi" Prof. Dr. Bülent Kobu, 15. Baskı, Beta Yayınları, 2010. ISBN: 978-605-377-382-5. "Operations Management", 2009. Jay Heizer, Barry Render. ISBN-13: 978-0-13-602567-6. 9th Edition. Pearson Prentice Hall.
Ders Notları ve Slaytlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 1 5 5
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 8 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 8 16
Proje Sunumu / Seminer 1 8 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 139
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu