Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MATEMATİK II 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan matematiksel problemleri çözebilmesi için gerekli nitelikleri ve alt yapıyı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Limit I,Limit II,Süreklilik,Türev I,Türev II,Türev III,Tekrar,Türevin Uygulamaları,İntegral,Belirli İntegral,Yaklaşık Belirli İntegral ,Seriler,Fark Denklemlerine Giriş,Seri ve Fark Denklemi Uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tek değişkenli fonksiyonların limit kavramını açıklayabilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
1.1 Limit işlemini gösterir.
1.2. Limitin matematiksel analizdeki önemini açıklar.
1.3. Sağ ve sol limiti açıklar
1.4. Sonsuz kavramını kullanır.
1.5. Fonksiyonun grafiğini kullanarak limiti gösterir.
1.6. Belirsizlik durumunu açıklar
2. Süreklilik kavramını açıklayabilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
2.1. Noktada sürekliliği tanımlar
2.2. Bölgede sürekliliği tanımlar
2.3. Süreksizlik noktalarını belirler
2.4. Fonksiyonun grafiğini kullanarak sürekliliği değerlendirir
2.5. Sürekli fonksiyonların özelliklerini açıklar
3. Türev kavramını yorumlayabilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
3.1. Türevin tanımını açıklar
3.2. Türev ile bir noktadan geçen teğetin eğimi ilişkisini belirler.
3.3. Temel türev alma kurallarını gösterir.
3.4 Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevini hesaplar.
3.5 Kapalı fonksiyonun türevini hesaplar.
3.6 Parametrik fonksiyonun türevini hesaplar.
3.7 Bileşke fonksiyonun türevini hesaplar.
3.8 Türev yardımı ile marjinal analiz yapar.
3.9 Fonksiyonun artan-azalan aralıklarını belirler.
3.10 Fonksiyonun yerel ekstremum noktalarını belirler
4. İntegral kavramını açıklayabilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
4.1. İntegralin işlemini açıklar
4.2. Temel integral alma kurallarını gösterir.
4.3 Belirli integral hesabını gösterir.
4.4 Belirli integral ile alan hesaplamalarını gösterir
5. Seri kavramını açıklayabilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
5.1. Seri türlerini tanımlar.
5.2. Serileri problemlere uygular
6. Alanı ile ilgili problemleri fark denklemleri şeklinde ifade edebilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
6.1. Fark denkleminin tamamlayıcı fonksiyonunu bulur.
6.2. Fark denkleminin özel çözümünü bulur.
6.3. Ekonomik sistemlerin kararlılığını inceler.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Limit I
2 Limit II
3 Süreklilik
4 Türev I
5 Türev II
6 Türev III
7 Tekrar
8 Türevin Uygulamaları
9 İntegral
10 Belirli İntegral
11 Yaklaşık Belirli İntegral
12 Seriler
13 Fark Denklemlerine Giriş
14 Seri ve Fark Denklemi Uygulamaları
Kaynaklar
Ders Notları
E. Haussler, R. S. Paul , R. J. Wood; Introductory Mathematical Analysis for Business,Economics and the Life and Social Sciences Ian Jacques ; Mathematics for Economics and Business

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 36 36
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 46 46
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu