Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DÜNYA VE TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, ülkemizdeki ve dünyadaki lojistik sektöründeki mevcut yapıyı kavrayabilmesi, sektöre ait gelişmeleri edebilmesi, lojistik sektöründe karşılarına çıkabilecek tehdit ve fırsatlara hazır olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilere sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dünya Lojistik Sektörünün Yapısal Analizi,Dünya Lojistik Sektörünün Yapısal Analizi,Coğrafi Pazar Gelişmeleri,Reel Sektör Bazlı Gelişmeler, Trend ve Stratejiler,Global Tedarik Zincirleri ve Değer Zincirleri,Dünya Lojistik Sektörünün SWOT Analizi,Lojistik Performans Indeksi (LPI),Türkiye Lojistik Sektörünün Yapısal Analizi,Türkiye Lojistik Sektörünün Yapısal Analizi,Lojistik Master Planı çalışmaları,Türkiye Lojistik Sektöründeki Yeni Yatırımlar ve Gelişmeler,Türkiye'nin Uluslararası Ulaştırma Ağları içindeki yeri,Türkiye Lojistik Sektörünün SWOT Analizi,Dünya ve Türkiye Lojistik Sektöründe İnsan Kaynakları Analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Dünya ve Türkiye'de Lojistik Sektörünü şekillendiren etmenleri ve mevcut yapıları kavrar. 1, 12, 14, 2 A
2- Lojistik sektöründe sanayi ve coğrafya bazlı gelişmeleri takip etme, analiz ve yorumlama becerisi kazanır. 1, 12, 14, 2, 4 A, C
3- Küresel tedarik ve değer zincirlerini tanımlayarak Türkiye'nin uluslararası lojistik ağ içindeki yerini belirler. 1, 12, 14, 2 A, C
4- Lojistik sektörünün güçlü ve zayıf yönlerini tanımlayarak, sektördeki tehdit ve fırsatları analiz eder. 1, 12, 14, 15, 2 A
5- Küresel ve Lojistik sektörünün insan kaynağı ihtiyacını algılayarak hangi donanımlara sahip olması gerektiğini kavrar. 1, 12, 14, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dünya Lojistik Sektörünün Yapısal Analizi
2 Dünya Lojistik Sektörünün Yapısal Analizi
3 Coğrafi Pazar Gelişmeleri
4 Reel Sektör Bazlı Gelişmeler, Trend ve Stratejiler
5 Global Tedarik Zincirleri ve Değer Zincirleri
6 Dünya Lojistik Sektörünün SWOT Analizi
7 Lojistik Performans Indeksi (LPI)
8 Türkiye Lojistik Sektörünün Yapısal Analizi
9 Türkiye Lojistik Sektörünün Yapısal Analizi
10 Lojistik Master Planı çalışmaları
11 Türkiye Lojistik Sektöründeki Yeni Yatırımlar ve Gelişmeler
12 Türkiye'nin Uluslararası Ulaştırma Ağları içindeki yeri
13 Türkiye Lojistik Sektörünün SWOT Analizi
14 Dünya ve Türkiye Lojistik Sektöründe İnsan Kaynakları Analizi
Kaynaklar
1- Dünyada ve Türkiye'de Lojistik Sektörünün Gelişimi - Osman Zekai Orhan - İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları 2- Küresel ve yerel lojistik sektör raporları, internet siteleri, ilgili çeşitli kaynaklar 3- Öğretim elemanı ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu