Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, Yöneylem Araştırması tekniklerini kullanarak, basit işletme problemlerinin formülasyonu ve çözümü için gerekli niteliklere ve arkaplana sahip olması hedeflenmektedir
Dersin İçeriği Bu ders; Yöneylem Araştırması – Giriş,Optimizasyona Giriş,Doğrusal Programlama – Doğrusal Programla Modellerin Kurulumu,Doğrusal Programlama – Çözüm Kavramı,Doğrusal Programlama – Duyarlılık Analizi,Doğrusal Programlama – Simplex Yöntimi,Tamsayılı ve İkili Tamsayılı Doğrusal Programlama,Doğrusal Hedef Programlama,Ağ Modelleri – Kapsam, Tanımlama ve Uygulamaları,Ağ Modelleri – Minimum Kapsayan Ağaç Algoritmaları,Ağ Modelleri – En Kısa Yol Algoritmaları,Ağ Modelleri – Proje Yönetimi,Deterministik Dinamik Programlama,Simülasyon Modelleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda, öğrenciler
1. Yöneylem araştırmasının amacını açıklayabilecektir. 1, 12, 15, 2, 4 A, C, D
1.1 Yöneylem araştırmasının kullanım alanlarını listeler.
1.2 Yöneylem araştırması yöntemlerini sınıflandırır.
1.3 Modelleme kavramını tanımlar.
2. Optimizasyonun mantığını açıklayabilecektir. 1, 12, 15, 2, 4 A, C, D, E
2.1 Doğrusal ve doğrusal olmayan optimizasyon modelleri arasındaki farkı açıklar.
2.2 Yerel optimum ve global optimum kavramlarını açıklar.
2.3 Kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon kavramlarını açıklar.
3. Doğrusal programlama modellerini açıklayabilecektir. 1, 12, 15, 2, 4 A, C, D, E
3.1 Basit işletme problemlerinin doğrusal programlama modellerini oluşturur.
3.2 Doğrusal programlama varsayımlarını anlatır.
3.3 Kanonik ve normal biçimdeki modeller arasındaki farkı açıklar.
3.4 Tamsayılı ve İkili Tamsayılı Doğrusal Programlama Modellerini oluşturur.
3.5 İkili değişkenleri kullanarak mantıksal kısıtlar oluşturur.
4. Doğrusal programlama modellerini çözebilecektir. 1, 12, 15, 2, 4 A, C, D, E
4.1 Grafik çözümün mantığını açıklar.
4.2 MS Excel Çözücü ile doğrusal programlama modellerini çözer.
4.3 Doğrusal programlama modellerinde dejenere durumları tanır.
4.4 Duyarlılık analizi sonuçlarını yorumlar.
4.5 Simplex yöntemini uygular.
4.6 Tamsayılı doğrusal programlama modellerinin çözüm mantığını açıklar.
5. Hedef programlama modellerini tasarlayabilecektir. 1, 12, 15, 2, 4 A, C, D, E
5.1 Amaç ile hedef arasındaki farkı açıklar
5.2 Ağırlıklı ve Öncelikli hedef programlama arasındaki farkı açıklar
5.3 MS Excel Çözücü kullanarak hedef programlama modellerini çözer.
6. İşletme uygulamaları ile Ağ modelleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1, 12, 15, 2, 4 A, C, D, E
6.1 Minimum kapsayan ağaç algoritmaları ile toplam mesafenin minimize edildiği ağı tasarlar.
6.2 En kısa Yol algoritmaları ile ağ üzerindeki en kısa yolu hesaplar.
6.3 PERT ve CPM algoritmalarının kullanımı ile projelerin nasıl planlandığını, izlendiğini ve kontrol edildiğini anlatır
7. Deterministik dinamik programlama modellerinin çözümünü anlatabilecektir. 1, 12, 15, 2, 4 A, C, D, E
7.1 Dinamik Programlamada hesaplamanın özyinelemeli doğasını açıklar.
7.2 İleri ve Geri Özyineleme kavramlarını tanımlar.
7.3 Boyutluluk sorununu tanır.
8. Simülasyonunun özünü anlatabilecektir. 1, 12, 15, 2, 4 A, C, D, E
8.1 Simülasyon türlerini anlatır.
8.2 Monte Carlo Simülasyonunu açıklar.
8.3 Elektronik tablolarda (MS Excel) simülasyonu uygular.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yöneylem Araştırması – Giriş
2 Optimizasyona Giriş
3 Doğrusal Programlama – Doğrusal Programla Modellerin Kurulumu
4 Doğrusal Programlama – Çözüm Kavramı
5 Doğrusal Programlama – Duyarlılık Analizi
6 Doğrusal Programlama – Simplex Yöntimi
7 Tamsayılı ve İkili Tamsayılı Doğrusal Programlama
8 Doğrusal Hedef Programlama
9 Ağ Modelleri – Kapsam, Tanımlama ve Uygulamaları
10 Ağ Modelleri – Minimum Kapsayan Ağaç Algoritmaları
11 Ağ Modelleri – En Kısa Yol Algoritmaları
12 Ağ Modelleri – Proje Yönetimi
13 Deterministik Dinamik Programlama
14 Simülasyon Modelleri
Kaynaklar
[1] http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar
[2] Özkan, Şule (2012), Yöneylem Araştırması: Nicel Karar Teknikleri, 3. Baskı, Nobel yayıncılık. [3] Taha, Hamdi A. (2016), Yöneylem Araştırması, 6.Basımdan çeviri, Çeviri: Ş.A.Baray , Ş.Esnaf, Literatür Yayıncılık [4] Hillier, F.S. & Lieberman, G.J. (2010), Introduction to Operations Research, Ninth Edition, McGrawHill

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 3 21
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 10 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 12 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu