Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ELEŞTİREL DÜŞÜNME3+035
Ders Programı Pazartesi 15:30-16:15 Pazartesi 16:30-17:15 Pazartesi 17:30-18:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Şenay ÇAYLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilgi edinme, sorgulama, nesnel ve doğru analiz etme, bilimsel temellendirme, aktarma ve yapılandırma süreçleri hakkında farkındalık, güvenilirlik ve tutarlılık kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Temel ve üst düzey düşünme becerileri (Yaratıcı düşünme - Yansıtıcı düşünme - Derin düşünme - Hipotez odaklı düşünme - Eleştirel düşünme),Üstbiliş: Kendi düşüncelerinin farkında olma, sorumluluk alma, planlama, değerlendirme, karar verme ve kontrol etme becerileri,Eleştirel düşünme becerisi kavramı ve işlevleri,Şüphecilik ve Sorgulama
Derin ve Etkili Sorgulama: Etkili sorular sorarak düşünme mekanizmasını harekete geçirmek,Analiz Etme ve Araştırma: Sorunların nedenini inceleme,
Süreçleri sorgulayarak ve analiz ederek değer yaratmak,Reflection: How can I make a work more effective? To be aware of thinking,Geribildirim Verme (Yapıcı Geri Bildirim): Yapılan iş hakkında düşündürme, yazılı ve sözlü geri bildirim vererek yol gösterme ve farkındalık yaratma, Geri bildirimle öğrenme,Ara Sınav,Karşıt görüş ve farklı bakış açıları geliştirme: Kendi görüşüyle birlikte karşıt görüşü de savunabilme, süreçleri, olayları veya sorunları farklı açılardan değerlendirebilme.,Onay Önyargısı: İçgörü oluşturma ve karar verme,İstihdam ve Eleştirel Düşünme: Etkili iletişim ve etkili dinleme,Eleştirel Düşünmenin İstihdama Katkısı: Müşteri ilişkilerine, rekabete ve verimliliğe katkısı,Meta-Öğrenme: Öğrenmeyi Öğrenme - Disiplinler arası hareketliliği geliştirme,Final Sınav; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Temel ve üst düzey düşünme becerileri Düşünme kavramı ve eleştirel düşünme becerisi Eleştirel Düşünme becerisinin İşlevleri: • Şüphe ve Şüphecilik • Sorgu • Analiz ve Araştırma • Yansıma - Öz Değerlendirme • Dinleme - Kendini ifade etme - Karşı çıkma - Fikirlerini savunma • Geri bildirimde bulunun • Onay yanlılığı farkındalığı • Farklı bakış açıları geliştirmek • Refleks Üstbiliş ve meta öğrenme: • Bilgiye erişmenin yollarını geliştirmek • Bilgiyi yeniden yapılandırmak, bilgiyi birçok yönden değerlendirmek ve mantıklı ve etik bir sonuca varmak, bilgiyi derinleştirmek • Disiplinlerarası ilişki: Bağlamın önemi, ilişkilendirme, bilgide karşılaştırma İstihdamda eleştirel düşünme: • Verimliliğe katkı • Rekabet gücüne katkı • Müşteri ilişkilerine katkı Eleştirel düşünme ve kültür arasındaki ilişki Eleştirel düşünme ve kuşak ilişkisi Eleştirel düşünme ve yapay zeka1, 3, 8A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel ve üst düzey düşünme becerileri (Yaratıcı düşünme - Yansıtıcı düşünme - Derin düşünme - Hipotez odaklı düşünme - Eleştirel düşünme)
2Üstbiliş: Kendi düşüncelerinin farkında olma, sorumluluk alma, planlama, değerlendirme, karar verme ve kontrol etme becerileri
3Eleştirel düşünme becerisi kavramı ve işlevleri
4Şüphecilik ve Sorgulama
Derin ve Etkili Sorgulama: Etkili sorular sorarak düşünme mekanizmasını harekete geçirmek
5Analiz Etme ve Araştırma: Sorunların nedenini inceleme,
Süreçleri sorgulayarak ve analiz ederek değer yaratmak
6Reflection: How can I make a work more effective? To be aware of thinking
7Geribildirim Verme (Yapıcı Geri Bildirim): Yapılan iş hakkında düşündürme, yazılı ve sözlü geri bildirim vererek yol gösterme ve farkındalık yaratma, Geri bildirimle öğrenme
8Ara Sınav
9Karşıt görüş ve farklı bakış açıları geliştirme: Kendi görüşüyle birlikte karşıt görüşü de savunabilme, süreçleri, olayları veya sorunları farklı açılardan değerlendirebilme.
10Onay Önyargısı: İçgörü oluşturma ve karar verme
11İstihdam ve Eleştirel Düşünme: Etkili iletişim ve etkili dinleme
12Eleştirel Düşünmenin İstihdama Katkısı: Müşteri ilişkilerine, rekabete ve verimliliğe katkısı
13Meta-Öğrenme: Öğrenmeyi Öğrenme - Disiplinler arası hareketliliği geliştirme
14Final Sınav
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu