Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Feyza DEREKÖY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletmelerin finansal raporlamaları ve mali tablo işlemleri için gerekli olan temel muhasebe bilgi ve becerilerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensipler,Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planı,Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterler,Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtları,Stok hareketlerini izleme yöntemleri,Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar,Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleri,Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtları,Gelir ve gider tahakkukları,Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtları,Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu),Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço),Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Muhasebenin temel ilkelerini ve varsayımlarını yorumlayabilecektir.1, 15, 2, 3A, E
1.1. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini tanır.1, 15, 2, 3A, E
1.2. Tekdüzen hesap planını kullanır.1, 15, 2, 3A, E
1.3. İşletmelerin finansal raporlarını ve mali tablolarını açıklar.1, 15, 2, 3A, E
1.4. Muhasebenin türlerini anlatır.1, 15, 2, 3A, E
1.5. Mali tablo kullanıcılarını açıklar.1, 15, 2, 3A, E
1.6. Uluslararası (Türkiye) Finansal Raporlama Standartlarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını ifade eder.1, 15, 2, 3A, E
2. İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar olan muhasebe süreçlerini ve döngülerini gösterebilecektir.1, 15, 2, 3A, E
2.1. Muhasebe bilgi sistemlerini tanımlar.1, 15, 2, 3A, E
2.2. Muhasebe belgelerini ve defterlerini kullanır.1, 15, 2, 3A, E
2.3. Dönem içi ve dönem sonu muhasebe işlemlerini uygular.1, 15, 2, 3A, E
2.4. Hesaplara yapılan kayıtları yorumlar.1, 15, 2, 3A, E
3. İşletme mali tablolarındaki sonuçlardan yola çıkarak, işletmenin performansını tartışabilecektir.1, 15, 2, 3A, E
3.1. Bilanço ve gelir tablosu gibi temel mali tabloları örneklendirir.1, 15, 2, 3E
3.2. İşletmenin dönem kâr / zararını hesaplar.1, 15, 2, 3A, E
3.3. İşletme varlık ve yükümlülüklerini niteliklerine göre sınıflandırır.1, 15, 2, 3A, E
3.4. İşletmede gerçekleşen finansal olaylarla mali tablolarda sunulan sonuçları ilişkilendirir.1, 15, 2, 3A, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensipler
2Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planı
3Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
4İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterler
5Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtları
6Stok hareketlerini izleme yöntemleri
7Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
8Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleri
9Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtları
10Gelir ve gider tahakkukları
11Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtları
12Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu)
13Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço)
14Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesi
Kaynak
Accounting Principles, Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso, Wiley , Ders Notları
Fundamental Accounting Principles, John J. Wild, Ken W. Shaw, Barbara Chiappetta, McGraw-Hill Principles of Financial Accounting, Can Şımga Muğan , Nazlı Hoşal Akman, Gazi Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu