Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ3+035
Ders Programı Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15 Salı 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hatice KARAHAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMali yatırımların önemlilerinden olan hisse senetlerinin değerlenmesi için kullanılan araçlar ve yaklaşımlar hakkında ve portföy yönetiminin kuramsal temelleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Getiri kavramları,Risk ve risk primi kavramları,Çeşitlendirme,En iyi portföyü kurma,Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramı,Arbitraj Fiyatlama Kuramı,Etkin Piyasa Hipotezi,Davranışsal finans,Teknik analiz,Makroekonomik analiz,Sektör analizi,Hisse senedi değerleme ,Mali tablolar,Mali oranlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Risk ve getiri kavramları hakkında hesaplamalar yapabilecektir.1, 3A, C
1.1. Çeşitli getiri kavramlarını kullanır.1, 3
1.2. Portföy riskinin sayısal bir tanımını yapar.1, 3
1.3. Servetin çeşitli yatırım araçları arasında nasıl paylaştırılacağına dair bir kuramı ifade eder.1, 3
2. Modern portföy kuramının temel kavramlarını uygulayabilecektir.1, 3A, C
2.1. Çeşitlendirmenin riski azaltmadaki önemini örneklerle gösterir. 1, 3
2.2. Tek riskli varlık ve risksiz bir varlıkla en iyi portföyü kurma hesabını öğrenir.1, 3
2.3. Birden çok riskli varlık ve risksiz bir varlıkla en iyi portföyü kurma hesabını öğrenir.1, 3
3. Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramını kullanabilecektir.1, 3A, C
3.1. Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramının sonucu olan eşitliği kullanır.1, 3
3.2. Başka yollarla elde edilebilecek beklenen getiri oranı bilgisini, Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramından elde edilen getiri oranı ile karşılaştırır.1, 3
3.3. Arbitraj Fiyatlama Kuramının mantığını ifade eder.1, 3
4. Etkin Piyasa Hipotezinin kuramsal altyapısını kullanabilecektir.1, 3A, C
4.1. Etkin Piyasa Hipotezinin üç değişik formunu ifade eder.1, 3
4.2. Verilebilecek çeşitli senaryolarda Etkin Piyasa Hipotezinin hangi formlarının işlerlik halinde olduğunu açıklar.1, 3
4.3. Etkin piyasa hipotezinin hangi formlarının hangi piyasalarda geçerli olduğu hakkında bilgi edinir.1, 3
5. Davranışsal finansın temel yaklaşımını ve teknik analizin ne olduğunu açıklayabilecektir.1, 3A, C
5.1. Davranışsal finans çalışmalarında klasik iktisat görüşüne yöneltilen eleştirileri açıklar. 1, 3
5.2. Teknik analizin genel yaklaşımını ve bazı örnekleri açıklar. 1, 3
6. Makroekonomik analizin ve sektör analizinin temel ilkelerini açıklayabilecektir.1, 3A, C
6.1. Yerli ve küresel ekonomileri etkileyen temel değişkenleri açıklar.1, 3
6.2. Temel ekonomik göstergeleri açıklar.1, 3
6.3. Sektör analizinin temel ilkelerini açıklar.1, 3
7. Hisse senedi değerleme ile ilgili temel yaklaşımları kullanabilecektir.1, 3A, C
7.1. Kar payı iskonto modellerini kullanarak hisse senedi değeri belirlemeyi açıklar.1, 3
7.2. Fiyat-kazanç oranları ile hisse senedi değeri belirlemeyi açıklar.1, 3
7.3. Serbest nakit akışı yaklaşımını açıklar.1, 3
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Getiri kavramları
2Risk ve risk primi kavramları
3Çeşitlendirme
4En iyi portföyü kurma
5Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramı
6Arbitraj Fiyatlama Kuramı
7Etkin Piyasa Hipotezi
8Davranışsal finans
9Teknik analiz
10Makroekonomik analiz
11Sektör analizi
12Hisse senedi değerleme
13Mali tablolar
14Mali oranlar
Kaynak
Bodie, Kane ve Marcus, Essentials of Investments, McGraw-Hill
Sharpe, Alexander ve Bailey, Investments, Prentice Hall

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu