Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK I3+034
Ders Programı Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 12:45-13:30 Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 16:30-17:15 Perşembe 17:30-18:15 Perşembe 18:30-19:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletme, ekonomi ve finans dallarındaki problemlerin çözümünde gerek duyulan temel matematiksel kavramları ve bu kavramları kullanabilme yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sayılar ve Cebirsel İfadeler,Denklemler ve eşitsizlikler: Doğrusal ve kuadratik denklemler; Mutlak değer,Denklemler ve eşitsizlikler: Doğrusal eşitsizlikler ,Denklem ve eşitsizliklerin uygulamaları: Temel problem çözümleri; Maliyet, gelir, kar gibi işletme matematiği kavramlarıyla ilgili problem çözümleri,Fonksiyon ve Grafikler : Fonksiyonun tanımı; Fonksiyonun noktadaki değeri; Sabit, polinom, ve mutlak değer fonksiyonları,Fonksiyon ve Grafikler : Dik koordinat sisteminde temel fonksiyon grafikleri; Simetri, öteleme ve yansıtmalar,Fonksiyon ve Grafikler : Doğrusal ve karesel fonksiyon ve uygulamaları: arz - talep doğruları, maksimum gelir,Fonksiyon ve Grafikler : Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları: bileşik faiz, sürekli bileşik faiz, üstel artma,Denklem Sistemleri : İki ve üç değişkenli doğrusal Denklem Sistemleri ve çözüm kümeleri; bazı doğrusal olmayan denklem sistemleri, Matrisler : Matris notasyonu ve matris cebiri, Matrisler : Matris işlemleri ve özel matrisler,Matrisler : İndirgenmiş matris; elementer satır işlemleri; İndirgeme yoluyla lineer denklem sistemi çözümü ,Matrisler : Ters matris bulma ve ters matris yardımıyla lineer denklem sistemi çözümü ,Matrisler : Girdi-çıktı analizi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Reel sayılar üzerinde cebirsel işlemler yapabilecektir.1, 14, 15, 2A, C
1.1 Sayı kümelerini tanımlar.
1.2 Kesirli, üslü ve köklü sayılarla toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini yapar.
2. Alanı ile ilgili problemleri cebirsel ifadeler halinde tanımlayabilecektir.1, 14, 15, 2A, C
2.1 Cebirsel ifadelerle toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini yapar
2.2 Ortak çarpan parantezine alır.
2.3 Cebirsel ifadeler şeklinde tanımlanmış gerçek yaşam olgularını yorumlar.
3. Alanı ile ilgili problemleri denklem ve eşitsizlik şeklinde ifade edebilecektir.1, 14, 15, 2A, C
3.1. Denklem ve eşitsizlikleri örnekler.
3.2 Denklem ve eşitsizlik çözüm kümesi bulur.
3.3 Alanı ile ilgili problemleri denklem ve eşitsizlik kullanarak çözer.
4. Fonksiyonları analiz edebilecektir.1, 14, 15, 2A, C
4.1 Fonksiyon tanımı, tanım kümesi, görüntü kümesi, fonksiyon değerleri, fonksiyon grafiği gibi kavramları anlar.
4.2 Doğrusal, karesel, logaritmik ve üstel fonksiyon kavramlarını cebirsel ve grafiksel açıdan analiz eder.
4.3 Temel fonksiyon grafikleri üzerinde öteleme ve yansıtma işlemleri uygulayarak yeni fonksiyon grafikleri elde eder.
5. Alanı ile ilgili olguların denklem sistemlerini kurabilecektir.1, 14, 15, 2A
5.1 Alanı ile ilgili problemleri denklem sistemleri ile modeller.
5.2 İki ve üç değişkenli doğrusal denklem sistemlerini çözer.
6. Alanı ile ilgili olguları matris notasyonu ile tanımlayabilecektir1, 14, 15, 2A, C
6.1 Matris notasyonu ve terminolojisini, matris toplaması, skaler çarpma, matris çarpması, bir matrisin devriği, sıfır matris, birim matris, ters matris gibi temel matris kavramlarını anlar.
6.2 Lineer denklem sistemlerini matris notasyonu ile gösterir.
7. Lineer denklem sistemlerini matrisler yardımıyla analiz edebilecektir.1, 14, 15, 2A, C
7.1 Sistemin birleştirilmiş katsayılar matrisini indirgeyerek denklem sistemi çözer.
7.2 Doğrusal sistemi katsayılar matrisinin tersi yardımıyla çözer.
7.3 Temel ekonomik girdi-çıktı modellerinde hesaplama yapar.
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sayılar ve Cebirsel İfadeler
2Denklemler ve eşitsizlikler: Doğrusal ve kuadratik denklemler; Mutlak değer
3Denklemler ve eşitsizlikler: Doğrusal eşitsizlikler
4Denklem ve eşitsizliklerin uygulamaları: Temel problem çözümleri; Maliyet, gelir, kar gibi işletme matematiği kavramlarıyla ilgili problem çözümleri
5Fonksiyon ve Grafikler : Fonksiyonun tanımı; Fonksiyonun noktadaki değeri; Sabit, polinom, ve mutlak değer fonksiyonları
6Fonksiyon ve Grafikler : Dik koordinat sisteminde temel fonksiyon grafikleri; Simetri, öteleme ve yansıtmalar
7Fonksiyon ve Grafikler : Doğrusal ve karesel fonksiyon ve uygulamaları: arz - talep doğruları, maksimum gelir
8Fonksiyon ve Grafikler : Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları: bileşik faiz, sürekli bileşik faiz, üstel artma
9Denklem Sistemleri : İki ve üç değişkenli doğrusal Denklem Sistemleri ve çözüm kümeleri; bazı doğrusal olmayan denklem sistemleri
10 Matrisler : Matris notasyonu ve matris cebiri
11 Matrisler : Matris işlemleri ve özel matrisler
12Matrisler : İndirgenmiş matris; elementer satır işlemleri; İndirgeme yoluyla lineer denklem sistemi çözümü
13Matrisler : Ters matris bulma ve ters matris yardımıyla lineer denklem sistemi çözümü
14Matrisler : Girdi-çıktı analizi
Kaynak
Ana kaynaklar: Öğretim üyesi tarafından paylaşılan ders notları; 1. Kitap: Temel Matematiksel Analiz: İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için, Haeussler, Paul, and Wood, Pearson ; 2. Kitap: R. A. Barnett/M: R: Ziegler/ K. E. Byleen, Prentice-Hall; GENEL MATEMATİK İşletme, İktisat, Yaşam ve Sosyal Bilimler İçin
Diğer Kaynaklar: Ian Jacques ; Mathematics for Economics and Business Bülent Kobu ; İşletme Matematiği Alpha, Chiang, Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu