Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ3+034
Ders Programı Salı 11:00-11:45 Salı 12:00-12:45 Salı 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. İdil TAMER
Dersi VerenlerDoç.Dr. İdil TAMER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin gerek kendi gerek diğer insanların davranışlarının sebep ve sonuçlarını tartışabilecek kavramlara hâkim olmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bir bilim olarak davranış bilimleri,Davranış Yaklaşımları,İhtiyaçlar ve Motivasyon,İnanç ve Değerler,Algılama ve Tutum,Duygular,Öğrenme,Kişilik,Sosyal Etki,Uyma Davranışı,Grup Süreçleri,Kültür ve Davranış,Stres ve Baş Etme Yolları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İnsan davranışını şekillendiren unsurları açıklayabilecektir.1, 12, 15, 7A, C
1.1 İnsan davranışını şekillendiren farklı yaklaşımları karşılaştırır.1, 12, 15, 7A, C
1.2 Motivasyon kaynaklarını belirler.1, 12, 15, 7A, C
1.3 Öğrenme ve davranış şekillendirme süreçlerini açıklar.1, 12, 15, 7A, C
2. Kültürün insan davranışı üzerindeki etkisini açıklayabilecektir1, 12, 15, 7A, C
2.1 Kültürel varsayımları genel hatlarıyla açıklar.1, 12, 15, 7A, C
2.2 Kültürel farklılıkları ayırt eder.1, 12, 15, 7A, C
2.3 Kültür ve davranış ilişkisini gösterir.1, 12, 15, 7A, C
2.4 Sosyal ve bireysel etkileri karşılaştırır.1, 12, 15, 7A, C
3. Kişilerarası ilişkileri etkileyen durumları keşfedebilecektir.1, 12, 15, 7A, C
3.1 Etkin ve etkili olmayan iletişimi ayırt eder.1, 12, 15, 7A, C
3.2 Kullanacağı çatışma yönetimi stratejilerini belirler.1, 12, 15, 7A, C
3.3 Kişilerarası farklılıkları açıklar.1, 12, 15, 7A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bir bilim olarak davranış bilimleri
2Davranış Yaklaşımları
3İhtiyaçlar ve Motivasyon
4İnanç ve Değerler
5Algılama ve Tutum
6Duygular
7Öğrenme
8Kişilik
9Sosyal Etki
10Uyma Davranışı
12Grup Süreçleri
13Kültür ve Davranış
14Stres ve Baş Etme Yolları
Kaynak
1. Approach to Psychology. William E. Glassman , Marilyn Hadad. Open Univ Pr; 6 Edition 2. Understanding Psychology. Robert S Feldman. McGraw-Hill Education. 13th Edition 3. Social Psychology Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert, Samuel R. Sommers. Pearson; 9 edition.
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu