Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK II3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletme, yönetim ve ekonomi dallarındaki problemlerin çözülmesinde gerek duyulan temel matematiksel kavramları ve bu kavramları kullanabilme yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Limit kavramı: Limitin tanımı; Sağ ve sol limit ,Limit kavramı: Sonsuz limit ve sonsuzda limit,Süreklilik,Türev: Türevin tanımı; Fiziksel ve geometrik yorumu; Teget doğrusu eğimi; Türev alma kuralları,Türev: İşletme ve ekonomide marjinal analiz; Sürekli bileşik faiz,Türev: Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi; Toplam ve çarpım türevi; Zincir kuralı,Türev: Kapalı türev; Bağıl oranlar; Talep esnekliği,Türevin Uygulamaları: Grafikler ve türev; Optimizasyon,İntegral: Ters türev ve belirsiz integral alma kuralları,Belirli İntegral ve Riemann toplamı,Integral: Analizin temel teoremi ve belirli integral hesabı,Dizi ve seriler: Tanım ve terminoloji,Dizi ve seriler: Artimetik ve geometrik dizi ve seriler; Uygulamalar,Fark denklemleri ve uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tek değişkenli fonksiyonların limit kavramını açıklayabilecektir.1, 14, 15, 2A, E
1.1 Limitin matematiksel analizdeki önemini anlar.
1.2 Sağ - sol limit ve sonsuz kavramlarını kullanarak temel fonksiyonların limit hesabını yapar.
1.3 Fonksiyonun grafiğini kullanarak limiti gösterir.
2. Süreklilik kavramını açıklayabilecektir.1, 14, 15, 2A, E
2.1 Tek değişkenli fonksiyonların sürekliliğini ve süreksizlik noktalarını tanımlar.
2.2 Süreksizlik kavramını kullanarak eşitsizlik çözer.
2.3 Fonksiyonun grafiğini kullanarak sürekliliği değerlendirir.
3. Türev kavramının fiziksel ve geometrik yorumunu anlayabilecektir.1, 14, 15, 2A, E
3.1 Anlık değişim hızı kavramının bir noktadan geçen teğetin eğimi ile ilişkisini kullanarak türevi tanımlar.
3.2 Türev alma kurallarını, polinom, rasyonel, üstel ve logaritmik fonksiyonların türev hesabında kullanır.
3.3 Türev kavramını kullanarak fonksiyon grafiği çizer.
4. Limit ve türev kavramlarını kendi alanlarındaki uygulamalarda kullanabilecektir.1, 14, 15, 2A, E
4.1 Sürekli bileşik faiz kavramını limit kullanarak açıklar.
4.2 Birinci ve ikinci türev kavramlarını kullanarak alanındaki optimizasyon problemlerini çözer.
4.3 Talep esnekliği kavramını anlar.
5. İntegral kavramını açıklayabilecektir.1, 14, 15, 2A, E
5.1. Ters türev kavramını kullanarak cebirsel teknikler ile belirsiz inetgral hesabı yapar.
5.2. Riemann toplamları yardımı ile belirli integral kavramını ve onun eğri altında kalan alan ile ilişkisini anlar.
5.3 Analizin temel teoremini kullanarak cebirsel tekniklerle belirli inetgral hesabı yapar.
6. Seri ve dizi kavramlarını kendi alanındaki uygulamarda kullanabilecektir. 1, 14, 15, 2A, E
6.1 Dizi ve seri kavramlarını tanımlar.
6.2 Aritmetik ve geometrik seri ve dizi kavramlarını anlar.
6.3 Seri ve dizileri alanındaki problemlere uygular.
7. Alanı ile ilgili problemleri fark denklemleri şeklinde ifade edebilecektir.1, 14, 15, 2A, E
7.1. Fark denkleminin tamamlayıcı fonksiyonunu bulur.
7.2. Fark denkleminin özel çözümünü bulur.
7.3. Ekonomik sistemlerin kararlılığını inceler.
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Limit kavramı: Limitin tanımı; Sağ ve sol limit
2Limit kavramı: Sonsuz limit ve sonsuzda limit
3Süreklilik
4Türev: Türevin tanımı; Fiziksel ve geometrik yorumu; Teget doğrusu eğimi; Türev alma kuralları
5Türev: İşletme ve ekonomide marjinal analiz; Sürekli bileşik faiz
6Türev: Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi; Toplam ve çarpım türevi; Zincir kuralı
7Türev: Kapalı türev; Bağıl oranlar; Talep esnekliği
8Türevin Uygulamaları: Grafikler ve türev; Optimizasyon
9İntegral: Ters türev ve belirsiz integral alma kuralları
10Belirli İntegral ve Riemann toplamı
11Integral: Analizin temel teoremi ve belirli integral hesabı
12Dizi ve seriler: Tanım ve terminoloji
13Dizi ve seriler: Artimetik ve geometrik dizi ve seriler; Uygulamalar
14Fark denklemleri ve uygulamaları
Kaynak
Ana kaynaklar: Öğretim Elemanı tarafından paylaşılan ders notları; Ders Kitabı: R. A. Barnett/M: R: Ziegler/ K. E. Byleen, Prentice-Hall; GENEL MATEMATİK İşletme, İktisat, Yaşam ve Sosyal Bilimler İçin
Diğer kaynaklar: Temel Matematiksel Analiz: İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için, Haeussler, Paul, and Wood, Pearson; Ian Jacques: Mathematics for Economics and Business (Türkçe çevirisi yok)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu