Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PAZARLAMANIN İLKELERİ3+035
Ders Programı Pazartesi 11:00-11:45 Pazartesi 12:00-12:45 Pazartesi 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Fatih PINARBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı temel pazarlama ilkeleri, pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlama çevresi ve pazarlama araçları ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Hakkında Genel Bilgi ve Giriş, Pazarlama Tanımı ve Gelişimi,Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama,Pazarlama Araştırması,Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı,Endüstriyel ve Uluslararası Pazarlar,Pazar Bölümlendirme, Hedefleme, Konumlandırma,Mamul ,Fiyat ve Tutundurma,Kişisel Satış ve Satış Geliştirme,Reklam ve Halkla İlişkiler,İnternette Pazarlama ve Doğrudan Pazarlama,Dağıtım ,Hizmet Pazarlaması ,Uluslararası Pazarlama ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Pazarlamaya ilişkin temel konuları kavrayabilecek ve yorumlayabilecektir.1, 12, 15, 18, 2, 21, 3A, B, C, E
1.1. Pazarlama kavramını açıklar.1, 12, 15, 18, 21, 3A, B, C, E
1.2. Pazar türlerini sınıflar.1, 12, 15, 18, 21, 3A, B, C, E
1.3. Mikro ve Makro pazarları karşılaştırır.1, 12, 15, 18, 21, 3A, B, C, E
2. Pazarlama yöneticilerinin karşılaşabilecekleri sorunları çözecek genel bakış açısı kazanabilecektir.1, 12, 15, 18, 21, 3A, B, C, E
2.1. Tüketicilerin satınalma kararlarını değerlendirir.1, 12, 15, 18, 21, 3A, B, C, E
2.2. Örgütsel pazarda satınalma karar sürecini değerlendirir.1, 12, 15, 18, 21, 3A, B, C, E
2.3. Pazar bölümlendirmesini planlar.1, 12, 15, 18, 21, 3A, B, C, E
3. Pazarlama bileşenlerini açıklayabilecektir.1, 12, 15, 18, 21, 3A, B, C, E
3.1. Pazarlama bileşenlerini kullanır.1, 12, 15, 18, 21, 3A, B, C, E
3.2. Tutundurma faaliyetlerini planlar.1, 12, 15, 18, 21, 3A, B, C, E
3.3. Dağıtım kanallarını karşılaştırır.1, 12, 15, 18, 21, 3A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Hakkında Genel Bilgi ve Giriş, Pazarlama Tanımı ve Gelişimi
2Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama
3Pazarlama Araştırması
4Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı
5Endüstriyel ve Uluslararası Pazarlar
6Pazar Bölümlendirme, Hedefleme, Konumlandırma
7Mamul
8Fiyat ve Tutundurma
9Kişisel Satış ve Satış Geliştirme
10Reklam ve Halkla İlişkiler
11İnternette Pazarlama ve Doğrudan Pazarlama
12Dağıtım
13Hizmet Pazarlaması
14Uluslararası Pazarlama
Kaynak
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, powerpoint sunumlar
Mehmet Karafakioğlu, Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayınları. İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi. İbrahim Kırcova, İnternette Pazarlama, Beta Yayınevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu