Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GİRİŞİMCİLİK3+035
Ders Programı Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 12:45-13:30 Perşembe 13:30-14:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ercan KARAKEÇE, Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBir ülkenin gelişmesinde girişimlerin ve girişimcilerin rolü son derece önemlidir. Bu bağlamda Uygulamalı Girişimcilik dersi, kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin girişimcilik için sahip olmaları gereken kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar Girişimci düşünce biçiminin temelleri girişimci kişinin özellikleri,Girişimcilik süreci, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, yaratıcı sorun çözme teknikleri, inovasyon,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma), Birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı), Pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma),İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı), Üretimin planlanması,İnsan Kaynakları yönetimi,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı), Yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu, İnsan Kaynakları Yönetimi,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan) ,Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması,Fiyatlama Stratejisi,İş planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, Örnek iş uygulamaları, Sürdürülebilirlik, değişimi yönetebilme ve büyüme,Uygulama Projelerinin sunumu,Uygulama Projelerinin Sunumu,Projelerin Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1, 2, 3A
1.Öğrenciler kendi konu alanlarında uygulamadaki gözlemlerine dayanarak inovatif bir iş fikir geliştirerek bunu projelendirme ve kendi işlerini kurmaları konusunda bilgi ve beceri kazanır1, 2, 3A
2.Öğrenciler girişimcilik ve iş kurma faaliyetlerine yönelik teorik bilgiler edinir1, 2, 3A
3.The processes of creating a business plan and starting a business are handled according to the experiences of entrepreneurs; the concept of entrepreneurship is examined in details.1, 2, 3A
4.Pazarlama planı, yönetim planı, finansal plan ve iş planı öğelerine ilişkin bütüncül bakış açısı geliştirir. İş planı yazar ve sunar.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar Girişimci düşünce biçiminin temelleri girişimci kişinin özellikleri
2Girişimcilik süreci, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, yaratıcı sorun çözme teknikleri, inovasyon
3İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma), Birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları
4İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı), Pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma)
5İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı), Üretimin planlanması
6İnsan Kaynakları yönetimi
7İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı), Yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu, İnsan Kaynakları Yönetimi
8İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan)
9Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması
10Fiyatlama Stratejisi
11İş planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, Örnek iş uygulamaları, Sürdürülebilirlik, değişimi yönetebilme ve büyüme
12Uygulama Projelerinin sunumu
13Uygulama Projelerinin Sunumu
14Projelerin Sunumu
Kaynak
Drucker, P. (2014). Innovation and entrepreneurship. Routledge.
Hodgetts, R. M., & Kuratko, D. F. (2001). Entrepreneurship: A contemporary approach. South-Western/Thomson Learning. Katz, J. A., & Green, R. P. (2009). Entrepreneurial small business (Vol. 200). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu