Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUMSAL CİNSİYET VE EKONOMİ3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerProf.Dr. Hatice KARAHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, toplumsal cinsiyetin ekonomideki rolünü, eşitsizlik bağlamındaki meseleler eşliğinde incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Temel Kavramlar,Geçmişten Bugüne Perspektifler,Ekonomik Bir Birim Olarak Aile,Feminist İktisat Perspektifi,Cinsiyet ve İşgücü: Temel Dinamikler,Kadınların İşgücüne Katılımı,İş Piyasasında Cinsiyet Farklılıkları,Eğitim Kazanımlarında Cinsiyet Farklılıkları,Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları,İş Piyasasında Ayrımcılık: Teori,Irk, Din ve Sınıf Bazlı Cinsiyet Ayrımcılıkları,Ayrımcılık ve Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Politikalar,Proje sunumları,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Toplumsal cinsiyetin ekonomik temellerini teorik bir perspektiften açıklayabilecektir. 1, 14, 3A
1.1. Konuya dair temel kavramlara hakim olur.
1.2 Geçmişten bugüne toplumsal cinsiyete bakışı anlatır.
1.3 Ailenin iktisadi rolünü değerlendirir.
2. İşgücündeki cinsiyet temelli dinamikleri açıklayabilecektir.1, 14, 3A
2.1 Kadınların işgücüne katılımına dair unsurları analiz eder.
2.2 İş piyasası çıktılarındaki cinsiyet farklılıklarını değerlendirir.
3. Cinsiyet temelli eşitsizlikleri ve ayrımcılıkları anlayabilecektir.1, 14, 3A
3.1 Cinsiyet bağlamında eğitim kazanımları arasındaki farklılıkları analiz eder.
3.2 Cinsiyete bağlı ücret eşitsizliklerini değerlendirir.
3.3 İşgücü piyasasındaki ayrımcılıklara dair teorilere hakim olur.
4. Toplumsal cinsiyet konularında politika geliştirebilecektir.1, 3A
4.1 İşgücü piyasasında cinsiyet eşitliği için öneriler geliştirir.
4.2 Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltacak politikalar geliştirir.
5. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında 5. amaç olan cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine dair farkındalığa katkıda bulunabilecektir.1, 12, 2, 3A
5.2 Toplumsal eşitlik ve kadının güçlendirilmesi konularında küresel iyi uygulamaları inceler.
5.3 Yaşadığı toplumda cinsiyet eşitliğine dair farkındalığı ve çabası olan bir birey/profesyonel olur.
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Temel Kavramlar
2Geçmişten Bugüne Perspektifler
3Ekonomik Bir Birim Olarak Aile
4Feminist İktisat Perspektifi
5Cinsiyet ve İşgücü: Temel Dinamikler
6Kadınların İşgücüne Katılımı
7İş Piyasasında Cinsiyet Farklılıkları
8Eğitim Kazanımlarında Cinsiyet Farklılıkları
9Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları
10İş Piyasasında Ayrımcılık: Teori
11Irk, Din ve Sınıf Bazlı Cinsiyet Ayrımcılıkları
12Ayrımcılık ve Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Politikalar
13Proje sunumları
14Proje sunumları
Kaynak
Francine D. Blau and Anne E. Winkler, The Economics of Women, Men, and Work, 8th ed. (New York: Oxford, 2018)
Saul D. Hoffman and Susan L. Averett, Women and the Economy: Family, Work, and Pay, 3rd ed. (London: Palgrave, 2016) World Bank. 2012. World Development Report 2012 : Gender Equality and Development. World Bank.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu