Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MÜZAKERE YÖNETİMİ VE PROBLEM ÇÖZME3+035
Ders Programı Salı 11:00-11:45 Salı 12:00-12:45 Salı 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nurten POLAT DEDE
Dersi VerenlerDoç.Dr. Nurten POLAT DEDE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers, öğrencilerde iş odaklı müzakerelere kapsamlı ve profesyonel bir bakış açısı kazandırmayı, müzakere teorisini ve etkili bir müzakereci olmak için gerekli becerileri öğretmeyi hedefler. Müzakerelere nasıl hazırlanılacağı, kabul edilebilir müzakere edilmiş çözümlerin & en iyi alternatiflerin nasıl belirleneceği ve zorlu müzakerecilerle nasıl başa çıkılabileceği konuları tartışma ve örnek olay yöntemi ile öğretilir.
Dersin İçeriğiBu ders; Müzakere kavramı,Dağıtıcı Pazarlık Stratejisi ve Taktikleri,Bütünleştirici Müzakere Stratejisi ve Taktikleri,Müzakere: Strateji ve Planlama,Müzakerelerde Etik ,Algı, Biliş ve Duygu,Müzakerelerde En İyi Uygulamalar / Örnek olay çalışması,Müzakere ve İletişim,Müzakere ve Güç,Müzakerede İlişkiler,Çok taraflı müzakereler,Uluslararası ve Kültürlerarası Müzakere,Müzakerelerde En İyi Uygulamalar / Örnek olay çalışması, Son tekrarlar ve ileriye yönelik öneriler
; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Müzakerenin temel unsurları ile etkin müzakere için gerekli olan ana ilkeleri ve altyapıyı betimleyebilir.1, 12, 2, 3
1.1 Müzakere için etkili hazırlanma stratejilerini açıklar.1, 12, 2, 3
1.2 Dağıtıcı müzakere ya da "pastayı paylaşma" adı verilen süreçte, kaynakların kendi çıkarları için de olumlu sonuçlanacak en ideal şekilde nasıl dağıtılacağını tartışır.1, 12, 2, 3
1.3 Taraflar için maksimum kazanç sağlayan yöntemlerle kaynakları nasıl arttıracağını betimler.1, 12, 2, 3
2. İleri ve uzmanlık düzeyinde müzakere becerilerini tartışabilir.1, 12, 2, 3
2.1 Kendisinin ve diğer müzakerecilerin motivasyon, yaklaşım ve duyguları açısından müzakere tarzlarını belirler.1, 12, 2, 3
2.2 Müzakerelerde nasıl güven oluşturulacağı ve ilişki kurulacağını tartışır.1, 12, 2, 3
2.3. Pazarlık masasındaki güç, ikna ve etkileme taktiklerini betimler.1, 12, 2, 3
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Müzakere kavramı-
2Dağıtıcı Pazarlık Stratejisi ve Taktikleri-
3Bütünleştirici Müzakere Stratejisi ve Taktikleri-
4Müzakere: Strateji ve Planlama
5Müzakerelerde Etik -
6Algı, Biliş ve Duygu
7Müzakerelerde En İyi Uygulamalar / Örnek olay çalışması
8Müzakere ve İletişim
9Müzakere ve Güç
10Müzakerede İlişkiler
11Çok taraflı müzakereler
12Uluslararası ve Kültürlerarası Müzakere
13Müzakerelerde En İyi Uygulamalar / Örnek olay çalışması
14 Son tekrarlar ve ileriye yönelik öneriler
Kaynak
1) Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2016). Essentials of negotiation. McGraw-Hill Education.
2) Fisher, R., Ury, W. L., & Patton, B. (2011). Getting to yes: Negotiating agreement without giving in. Penguin. 3) Ury, W. (1991). Getting Past No: Negotiating with Difficult People. New York: Bantam Books 4) Ury, W. (2007). The Power of a Positive No. Hodder & Stoughton.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu