Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ3+035
Ders Programı Pazartesi 15:30-16:15 Pazartesi 16:30-17:15 Pazartesi 17:30-18:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. İdil TAMER
Dersi VerenlerDoç.Dr. İdil TAMER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, sürdürülebilirliğin işletme fonksiyonları ve stratejilerine nasıl entegre edileceğinin incelenmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Giriş,Sürdürülebilirlik ile ilgili Temel Kavramlar,Kurumsal Sürdürülebilirlik Teorileri,Kurumsal Sürdürülebilirlik Teorileri,Strateji-Sürdürülebilirlik İlişkisi,Strateji-Sürdürülebilirlik İlişkisi,Üretim Süreci, AR-Ge, Operasyon ve Lojistik Süreçlerinde Sürdürülebilirlik ,İnsan Kaynakları ,Pazarlama ve IT Fonksiyonlarına Sürdürülebilirliği Entegre Etme,Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik ,Sürdürülebilirlik İletişimi,Sürdürülebilirlik Mekanizmaları,Sürdürülebilirlik ve Inovasyon,Sosyal Girişimcilik; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İşletme ve işletme yönetimi ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.1, 2, 3
1.1. İşletmeyi ve işletmelerin varoluş amaçlarını tanımlar.
1.2. İşletme fonksiyonlarını açıklar.
1.3. İşletme yönetimi sürecini açıklar.
2. Sürdürülebilirlik ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.21C
2.1. Sürdürülebilir kalkınma kavramını, gelişimini ve kapsayıcı piyasalar kavramını anlatır.
2.2. Sürdürülebilirliği, paydaş teorisi çerçevesinde değerlendirir.
2.3. Porter'ın Paylaşılan Değer yaklaşımı çerçevesinde sürdürülebilirliği değerlendirir.
3. Stratejik yönetim ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi tartışabilecektir.C
3.1. Yönetim kademelerine göre strateji belirleme ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi tartışır.
3.2. Sürdürülebilirlik ile ilgili strateji geliştirmenin önemini ve gerekliliğini tartışır.
3.3. Sürdürülebilirliği stratejilere entegre edecek mekanizmaları tartışır.
4. Sürdürülebilirliği, işletme fonksiyonlarına nasıl entegre edeceğini tartışabilecektir.C
4.1. Sürdürülebilir üretim sürecini açıklar.
4.2. İnsan kaynakları yönetimi vasıtasıyla sürdürülebilirlik kültürünün yayılmasını tartışır.
4.3. AR-GE'nin sürdürülebilir iş süreçleri ve tasarımında rolünü açıklar.
4.4. Operasyon yönetimi ve lojistikte sürdürülebilirlik araçlarını açıklar.
4.5. Pazarlama ve satış fonksiyonlarına sürdürülebilirliğin entegre edilmesini tartışır.
5. Kurumsal sürdürülebilirlik mekanizmalarını açıklayabilecektir.1, 2, 21, 3C
5.1. Uluslararası sürdürülebilirlik norm ve standartlarını açıklar.
5.2. Uluslararası sürdürülebilirlik programlarını açıklar.
5.3. Ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik endeksleri tanımlar.
5.4. Sürdürülebilirlik sertifikasyonlarını tanımlar.
5.5. Kurumsal sürdürülebilirlik üzerine çalışan ulusal ve uluslararası kuruşları açıklar.
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Giriş
2Sürdürülebilirlik ile ilgili Temel Kavramlar
3Kurumsal Sürdürülebilirlik Teorileri
4Kurumsal Sürdürülebilirlik Teorileri
5Strateji-Sürdürülebilirlik İlişkisi
6Strateji-Sürdürülebilirlik İlişkisi
7Üretim Süreci, AR-Ge, Operasyon ve Lojistik Süreçlerinde Sürdürülebilirlik
9İnsan Kaynakları ,Pazarlama ve IT Fonksiyonlarına Sürdürülebilirliği Entegre Etme
10Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik
11Sürdürülebilirlik İletişimi
12Sürdürülebilirlik Mekanizmaları
13Sürdürülebilirlik ve Inovasyon
14Sosyal Girişimcilik
Kaynak
Stead, W. Edward, Jean Garner Stead. 2009. Management for a Small Planet. Armonk, New York: W.E. Sharpe.
İlgili vakalar ve sürdürülebilirlik üzerine çelikmiş belgeseller

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu