Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSAL YÖNETİM3+035
Ders Programı Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15 Çarşamba 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Feyza DEREKÖY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin firma değerini etkileyecek finansal konulara hakim olması, aktif ve pasif yapısı yönetebilecek becerilere sahip olmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Firma Yönetiminde Finans Fonksiyonu Nedir?,Finansa Giriş: Finansal Sistem ve Piyasalar.,Finansal Araçlar: Finansal Tablolar ve Rasyo Analizleri, Finansal Planlama, Paranın Zaman Değeri,Menkulkıymet Değerlemesi: Hisse Senetleri ve Tahviller,Risk ve İstenilen Getiri oranı: Risk, Getiri ve Sermaye Maliyeti,Uzun Dönemli Yatırım Kararları: Sermaye Bütçelemesi,Uzun Dönemli Finansal Kararlar: Kaldıraçlar ve Sermaye Yapısı Kararları,İşletme Sermayesi Yönetimi,Kısa Süreli Finansal Kararlar: Dönen Varlık Yönetimi, Kısa Vadeli Finansman Yapısı,Finansal Yönetimde Özel Konular: Hibrid ve Türev Ürünler,Finansal Yönetimde Özel Konular 2: Birleşmeler, LBOs, Ayrılmalar ve İflaslar,Finansal Yönetimde Özel Konular 3: Uluslararası Finansal Yönetim,Finansal Planlama ve Kontrol: Bir uygulama,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1.Finansman ve yatırım kararlarının işletme için önemini tanımlar1, 14, 3A, E
1. Finans yöneticisinin firma başarısındaki rolünü kavrayabilecektir.1, 10, 12, 17A, E
1.2. Finansal araçları tanımlar.1, 14, 3A, E
1.3. Başarı kavramı ile karlılık arasındaki ilişkiyi tanımlar1A, E
2. Finansal planlama araçlarını kavrayabilecektir.1, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 8A, C, E
2.1. Finansal tabloları tanımlar.1, 4A, C, D, E
2.2. Finansal tabloları analiz eder.1, 10, 14, 4A, C, D, E
2.3. Finansal analiz sonuçlarını değerlendirir.1, 10, 12, 4A, C, D, E, F
3. Menkul kıymentlerin değerlemesini yapabilecektir.1, 4A, E
3.1. Hisse senetlerini ve tahvilleri tanımlar1, 4A, E
3.2. Hisse senetleri ve tahvillerin değerleme yöntemlerini tanımlar.1, 15, 4A, E
3.3. Menkul kıymetlerin değerlemesini yapar.1, 14, 3, 4A, C, E
4. Uzun dönemli yatırım kararlarının işletme başarısı için önemini kavrayabilecektir.1, 10, 15, 16, 3, 4A, D, E
4.1. Sermaye bütçelemesi konularını anlar.1, 4A, E
4.2. Sermaye bütçelemesi kararlarını uygular.1, 14, 15, 4A, C, D, E
5. Uzun dönemli finansman kaynaklarını ve stratejilerini tanımlayabilecektir.1, 12, 4A, C, E
5.1. Finansal kaldıraçları tanımlar1, 4A, C, E
5.2. Sermaye yapılarını tanımlar.1, 15, 4A, E
6. Finansal yönetimde özel konuları yakından takip edebilecektir.1, 12, 15, 4A, D, E
6.1. İşletmelerin karlılığını etkileyecek küresel sistemdeki finansal gelişmeleri değerlendirir. 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 2, 21, 8A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Firma Yönetiminde Finans Fonksiyonu Nedir?www.managementstudyguide.com
2Finansa Giriş: Finansal Sistem ve Piyasalar.Par 1 Okunacak
3Finansal Araçlar: Finansal Tablolar ve Rasyo Analizleri, Finansal Planlama, Paranın Zaman DeğeriPart 2 Okunacak
4Menkulkıymet Değerlemesi: Hisse Senetleri ve TahvillerPart 3 Okunacak
5Risk ve İstenilen Getiri oranı: Risk, Getiri ve Sermaye MaliyetiPart 4 Okunacak
6Uzun Dönemli Yatırım Kararları: Sermaye BütçelemesiPart 5 Okunacak
7Uzun Dönemli Finansal Kararlar: Kaldıraçlar ve Sermaye Yapısı KararlarıPart 6 Okunacak
8İşletme Sermayesi Yönetimiwww.investopedia.com
9Kısa Süreli Finansal Kararlar: Dönen Varlık Yönetimi, Kısa Vadeli Finansman YapısıPart 7 Okunacak
10Finansal Yönetimde Özel Konular: Hibrid ve Türev ÜrünlerPart 8 Okunacak
11Finansal Yönetimde Özel Konular 2: Birleşmeler, LBOs, Ayrılmalar ve İflaslarPart 8 Okunacak
12Finansal Yönetimde Özel Konular 3: Uluslararası Finansal YönetimPart 8 Okunacak
13Finansal Planlama ve Kontrol: Bir uygulamaPart 2 gözden geçirilecek.
14Genel Tekrar
Kaynak
Lawrance Gitman and Chad Zutter. Principles of Managerial Finance. Pearson. (14th Edt)
Weston, Besley, Brigham. Essentials of Managerial Finance. Dryden

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu