Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLUMSAL CİNSİYET VE EKONOMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hatice KARAHAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Hatice KARAHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyetin ekonomideki rolünü, eşitsizlik bağlamındaki meseleler eşliğinde incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş: Temel Kavramlar,Geçmişten Bugüne Perspektifler,Ekonomik Bir Birim Olarak Aile,Feminist İktisat Perspektifi,Cinsiyet ve İşgücü: Temel Dinamikler,Kadınların İşgücüne Katılımı,İş Piyasasında Cinsiyet Farklılıkları,Eğitim Kazanımlarında Cinsiyet Farklılıkları,Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları,İş Piyasasında Ayrımcılık: Teori,Irk, Din ve Sınıf Bazlı Cinsiyet Ayrımcılıkları,Ayrımcılık ve Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Politikalar,Proje sunumları,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Toplumsal cinsiyetin ekonomik temellerini teorik bir perspektiften açıklayabilecektir. 1, 14, 3 A, C
1.1. Konuya dair temel kavramlara hakim olur.
1.2 Geçmişten bugüne toplumsal cinsiyete bakışı anlatır.
1.3 Ailenin iktisadi rolünü değerlendirir.
2. İşgücündeki cinsiyet temelli dinamikleri açıklayabilecektir. 1, 14, 3 A, C
2.1 Kadınların işgücüne katılımına dair unsurları analiz eder.
2.2 İş piyasası çıktılarındaki cinsiyet farklılıklarını değerlendirir.
3. Cinsiyet temelli eşitsizlikleri ve ayrımcılıkları anlayabilecektir. 1, 14, 3 A, C
3.1 Cinsiyet bağlamında eğitim kazanımları arasındaki farklılıkları analiz eder.
3.2 Cinsiyete bağlı ücret eşitsizliklerini değerlendirir.
3.3 İşgücü piyasasındaki ayrımcılıklara dair teorilere hakim olur.
3.4 Cinsiyet temelli eşitsizlik ve ayrımcılığa karşı politika önerilerinde bulunur.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Temel Kavramlar
2 Geçmişten Bugüne Perspektifler
3 Ekonomik Bir Birim Olarak Aile
4 Feminist İktisat Perspektifi
5 Cinsiyet ve İşgücü: Temel Dinamikler
6 Kadınların İşgücüne Katılımı
7 İş Piyasasında Cinsiyet Farklılıkları
8 Eğitim Kazanımlarında Cinsiyet Farklılıkları
9 Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları
10 İş Piyasasında Ayrımcılık: Teori
11 Irk, Din ve Sınıf Bazlı Cinsiyet Ayrımcılıkları
12 Ayrımcılık ve Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Politikalar
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
Kaynaklar
Francine D. Blau and Anne E. Winkler, The Economics of Women, Men, and Work, 8th ed. (New York: Oxford, 2018)
Saul D. Hoffman and Susan L. Averett, Women and the Economy: Family, Work, and Pay, 3rd ed. (London: Palgrave, 2016) World Bank. 2012. World Development Report 2012 : Gender Equality and Development. World Bank.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 30 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu