Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OYUN TEORİSİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere oyun teorisinin iş uygulamalarında kullanılmasını, bir takım farklı iş ve yönetim problemlerini inceleyerek, bu problemlerin oyun teorisi modellerini geliştirerek ve oyun teorisinde kullanılan çözüm kavramlarını uygulayarak tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel Fikirler ve Örnekler,Terminoloji, Varsayımlar ve Oyunların Sınıflandırması,Saf Stratejilerle Stratejik Oyunlar,Karma Stratejilerle Stratejik Oyunlar,Sıfır - Toplamlı Oyunlar,Mahkumlar İkileminin Çözümü : Koordinasyon ve Anti - Koordinasyon Oyunları,Mahkumlar İkileminin Çözümü : Tekrarlı Oyunlar,Saf Stratejilerle Dinamik Oyunlar,Karma Stratejilerle Dinamik Oyunlar,Stratejik ve Dinamik Oyunları Birleştirme,Sinyalleme Oyunları,İşbirlikçi Oyunlar,İhale Stratejisi ve Açık Artırma Tasarımı,Pazarlık Oyunları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Oyun Kuramsal problemleri tanıyabilecektir 1, 2, 3, 4 A, C, E
1.1. Oyun teorisinin kullanımlarını anlatır
1.2. Oyun teorisinin varsayımlarını açıklar
1.3. Oyunların sınıflandırmasını tanımlar
2. Eşanlı oyunlarda denge kavramını açıklayabilecektir 1, 2, 3, 4 A, C, E
2.1. Nash dengesini açıklar
2.2. Saf ve karma stratejileri ayırt eder
2.3. Neden ve ne zaman karma stratejilerin gerekli olacağını anlatır
3. Sabit toplamlı oyunları anlatabilecektir 1, 2, 3, 4 A, C, E
3.1. Sıfır toplamlı oyunlarla uyumlu gerçek yaşam durumlarını gösterir
3.2. Minmax ve maxmin stratejilerin anlamını açıklar
3.3. Oyunun eyer noktasını açıklar
4. Mahkumlar ikilemini çözme amacını anlatabilecektir 1, 2, 3, 4 A, C, E
4.1. Mahkumlar ikileminin çözümünde koordinasyonun önemini anlatır
4.2. Mahkumlar ikilemini çözmek için tekrarlı oyunların rolünü tanımlar
4.3. Sonlu ve Sonsuz tekrarın anlamını anlatır
5. Ardışık hareketlerle oyunları tanıyabilecektir 1, 2, 3, 4 A, C, E
5.1. Dinamik bir oyunu oyun ağacı ile gösterir
5.2. Dinamik oyunlarda Nash dengesini tanımlar
5.3. Geriye akıl yürütme tekniğini anlatır
6. Belirli stratejik durumlara özgü bazı uygulamaları tasvir edebilecektir 1, 2, 3, 4 A, C, E
6.1. Bir oyunda sinyallemenin etkilerini anlatır
6.2. İhale stratejilerini tanımlar
6.3. Bir pazarlık oyununda Nash işbirlikçi çözümünü anlatır
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel Fikirler ve Örnekler
2 Terminoloji, Varsayımlar ve Oyunların Sınıflandırması
3 Saf Stratejilerle Stratejik Oyunlar
4 Karma Stratejilerle Stratejik Oyunlar
5 Sıfır - Toplamlı Oyunlar
6 Mahkumlar İkileminin Çözümü : Koordinasyon ve Anti - Koordinasyon Oyunları
7 Mahkumlar İkileminin Çözümü : Tekrarlı Oyunlar
8 Saf Stratejilerle Dinamik Oyunlar
9 Karma Stratejilerle Dinamik Oyunlar
10 Stratejik ve Dinamik Oyunları Birleştirme
11 Sinyalleme Oyunları
12 İşbirlikçi Oyunlar
13 İhale Stratejisi ve Açık Artırma Tasarımı
14 Pazarlık Oyunları
Kaynaklar
[1] Ders Notları [2] Hakan Karabacak, Yeni Başlayanlar İçin Oyun Teorisi, 2.baskı, Seçkin, 2018 [3] Ensar Yılmaz, Oyun Teorisi, 3.Baskı, Literatür, 2016 [4] Hakan Karabacak, Strateji Oyunları, Optimist, 2017 [5] A.M. Brandenburger, B.J.Nalebuff, Oyun Teorisi ve Ortaklaşa Rrekabet, Scala, 2015 [6] A.K.Dixit, B.J.Nalebuff, Stratejik Düşünme, Sabancı Üniversitesi, 2015
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 1 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu