Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞEN PİYASALAR 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet BABACAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Mehmet BABACAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ülkelerin sınıflandırılması için olanlar da dahil olmak üzere ilgili kavramların edinilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin farklı bakış açılarıyla aşinalık kazanılması.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders İçeriğinin Özet Bir Bahsi,Modern Makro Ölçümlerin Kısa Tarihi; Büyüme ve Kalkınma: Mit veya Gerçeğe Dayalı Hikaye,Kavramlar ve Tanımlar: Makroekonomik Hesaplar; Kalkınmanın Temel Nosyonu; Makroekonomik Kalkınmanın Kapsamı,Yapısal Sorunlar ve Kurumların Rolü,Sanayi Politikası ve Gelişen Piyasalar; Ticaret ve Gelişen Piyasalar,Gelişen Piyasalarda İş Yapmak ve Küresel Tedarik Değer Zinciri,Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Çin, Hindistan ve Doğu Asya (Kore ve Endonezya),Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Rusya, Türkiye ve MENA,Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Brezilya, Meksika ve Latin Amerika (Arjantin ve Şili),Kamu Borcu Problemi,İstikrar Programlarına Bir Bakış,1990 ve 2000ler Gelişen Piyasa Krizlerinden Alınacak Dersler,Gelişen Piyasalar: Mevcut Durum ve Tahmin,“Why Nations Fail” ve “How Nations Succeed”: Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre benzerlikleri ve farklılıkları olan gelişen ülke piyasaları olarak adlandırılan bir takım ülkelerin kamu borçları ve döviz krizlerinde sermaye piyasalarının nasıl bir rolü olduğunu kavrayabilecektir.
2. Gelişen piyasa ekonomileri ile ilgili temel bir anlayış geliştirebilecek.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders İçeriğinin Özet Bir Bahsi
2 Modern Makro Ölçümlerin Kısa Tarihi; Büyüme ve Kalkınma: Mit veya Gerçeğe Dayalı Hikaye
3 Kavramlar ve Tanımlar: Makroekonomik Hesaplar; Kalkınmanın Temel Nosyonu; Makroekonomik Kalkınmanın Kapsamı
4 Yapısal Sorunlar ve Kurumların Rolü
5 Sanayi Politikası ve Gelişen Piyasalar; Ticaret ve Gelişen Piyasalar
6 Gelişen Piyasalarda İş Yapmak ve Küresel Tedarik Değer Zinciri
7 Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Çin, Hindistan ve Doğu Asya (Kore ve Endonezya)
8 Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Rusya, Türkiye ve MENA
9 Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Brezilya, Meksika ve Latin Amerika (Arjantin ve Şili)
10 Kamu Borcu Problemi
11 İstikrar Programlarına Bir Bakış
12 1990 ve 2000ler Gelişen Piyasa Krizlerinden Alınacak Dersler
13 Gelişen Piyasalar: Mevcut Durum ve Tahmin
14 “Why Nations Fail” ve “How Nations Succeed”: Tartışma
Kaynaklar
Angus Maddison, Contours of the World Economy I-2030 AD, Oxford University Press, 2007. Peter J. Montiel, Macroeconomics in Emerging Markets, Cambridge University Press, 2nd Edition, 2011. Pierre-Richard Agenor and Peter J. Montiel, Development Macroeconomics, Princeton University Press, 3rd Edition, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu