Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PARA, BANKA VE FİNANS 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet BABACAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere paranın, bankacılık sisteminin ve finansal sistemin doğasına dönük bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel giriş,Para nedir?,Faiz oranlarını anlamak,Finansal piyasalar,Finansal krizler,Bankacılık ve finansal kurumların yönetimi,Merkez bankacılığı,Para politikası,Fiyat istikrarı ve enflasyon hedeflemesi,Döviz kuru piyasası ve uluslararası finansal sistem,Parasal sistem,Para talebi ve arzı,Cari finansal sistemin ekonomik sonuçları,Global finansal kriz sonrası para politikası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Paranın ne olduğunu açıklayabilecektir. 1, 2 A, C
1.1. Paranın gerçekte borç olduğunu anlatır. 1, 2 A, C
1.2. Modern dünyada paranın gerçekte nasıl basıldığını anlatır. 1, 2 A, C
2. Bankacılık sisteminin nasıl çalıştığını anlatabilecektir. 1, 2 A, C
2.1. Faiz oranlarının nasıl belirlendiğini anlatır. 1, 2 A, C
2.2. Bankalar ile merkez bankası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1, 2 A, C
2.3. Bankaların reel ekonomi ile olan ilişkisini açıklar. 1, 2 A, C
3. Finansal piyasalar ile reel ekonomi arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir. 1, 2 A, C
3.2. Tahvil ve bono piyasasını anlatır. 1, 2 A, C
3.3. Finansal kurumların ekonomi için önemini açıklar. 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel giriş
2 Para nedir? A. 3rd chapter of "The Economics of Money, Banking, And Financial Markets," Tenth Edition, by Friedrich S. Mishkin, Pearson, 2013. B. 1st chapter of "Modernising Money," by Andrew Jackson and Ben Dyson, Positive Money, 2012.
3 Faiz oranlarını anlamak 4-5-6. chapters of "The Economics of Money, Banking, And Financial Markets," Tenth Edition, by Friedrich S. Mishkin, Pearson, 2013.
4 Finansal piyasalar 7th and 8th chapters of "The Economics of Money, Banking, And Financial Markets," Tenth Edition, by Friedrich S. Mishkin, Pearson, 2013.
5 Finansal krizler 9th chapter of "The Economics of Money, Banking, And Financial Markets," Tenth Edition, by Friedrich S. Mishkin, Pearson, 2013.
6 Bankacılık ve finansal kurumların yönetimi 10th and 12th chapters of "The Economics of Money, Banking, And Financial Markets," Tenth Edition, by Friedrich S. Mishkin, Pearson, 2013.
7 Merkez bankacılığı 13th and 14th chapters of "The Economics of Money, Banking, And Financial Markets," Tenth Edition, by Friedrich S. Mishkin, Pearson, 2013.
8 Para politikası 15th chapter of "The Economics of Money, Banking, And Financial Markets," Tenth Edition, by Friedrich S. Mishkin, Pearson, 2013.
9 Fiyat istikrarı ve enflasyon hedeflemesi A. 16th chapter of "The Economics of Money, Banking, And Financial Markets," Tenth Edition, by Friedrich S. Mishkin, Pearson, 2013. B. Mevlüt Tatlıyer, Inflation Targeting and the Need for a New Central Banking Framework, 2017.
10 Döviz kuru piyasası ve uluslararası finansal sistem 17th and 18th chapters of "The Economics of Money, Banking, And Financial Markets," Tenth Edition, by Friedrich S. Mishkin, Pearson, 2013.
11 Parasal sistem 2nd chapter of "Modernising Money," by Andrew Jackson and Ben Dyson, Positive Money, 2012.
12 Para talebi ve arzı 3rd chapter of "Modernising Money," by Andrew Jackson and Ben Dyson, Positive Money, 2012.
13 Cari finansal sistemin ekonomik sonuçları 4th chapter of "Modernising Money," by Andrew Jackson and Ben Dyson, Positive Money, 2012.
14 Global finansal kriz sonrası para politikası Seçilmiş Makaleler
Kaynaklar
-Friedrich S. Mishkin, The Economics of Money, Banking, And Financial Markets, Tenth Edition, Pearson, 2013. -Andrew Jackson and Ben Dyson, Modernising Money, Positive Money, 2012. -Mevlüt Tatlıyer, Inflation Targeting and the Need for a New Central Banking Framework, Journa of Post Keynesian Economics, 40(4), December 2017.
-David Graeber, Debt: The First 5000 Years, Melville House Publishing, 2011. -Josh Ryan-Collins et al., Where Does Money Come From?, NEF, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 35 35
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu