Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL
Dersi Verenler Prof.Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı "Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları", öğrencilere sürdürülebilir kalkınmanın; sosyal açıdan kapsayıcı ve çevresel açıdan sürdürülebilir olan ekonomik kalkınmanın temel zorlukları ve yolları hakkında bir anlayış verir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sürdürülebilir Kalkınma: Giriş,Sürdürülebilir kalkınma; tarihsel gelişim ve bazı tanımlar,Neden bazı ülkeler gelişmiş bazıları az gelişmiştir?,Birleşmiş Milletler ve İnsani Gelişme Endeksi,Yeşil ekonomik dönüşüm-Yeni yeşil düzen,Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-1 Amaç 1, 2, 3, 4,Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları -2 Amaç 5, 6 ,7, 8,Sustainable Development Goal-3 Amaç 9, 10, 11, 12,Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-4 Amaç 13, 14, 15, 16, 17,Proje çalışması,Proje çalışması 2,Çalıştay,Çalıştay 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sürdürülebilir kalkınmanın farklı tematik alanları içindeki başlıca değişimleri ve sinerjileri tanımlayabilme yeteneği sunar. 11, 16 A, D, F
Sürdürülebilir kalkınma için tarih, güncel tartışmalar ve gelecekteki hedefler hakkında temel bir anlayış kazandırır. 11, 8 A
Ekonomik büyüme, sosyal içerme ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilişkileri tartışma yeteneği kazandırır. 11, 8
2015'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik bilgi sahibi olunmasını sağlar. D
Sürdürülebilir kalkınma alanında proje geliştirilmesini teşvik eder. D
Öğretim Yöntemleri: 11: Seminer, 16: Proje Temelli Öğrenme, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sürdürülebilir Kalkınma: Giriş
2 Sürdürülebilir kalkınma; tarihsel gelişim ve bazı tanımlar
3 Neden bazı ülkeler gelişmiş bazıları az gelişmiştir?
4 Birleşmiş Milletler ve İnsani Gelişme Endeksi
5 Yeşil ekonomik dönüşüm-Yeni yeşil düzen
6 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-1 Amaç 1, 2, 3, 4
7 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları -2 Amaç 5, 6 ,7, 8
8 Sustainable Development Goal-3 Amaç 9, 10, 11, 12
9 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-4 Amaç 13, 14, 15, 16, 17
10 Proje çalışması
11 Proje çalışması 2
12 Çalıştay
13 Çalıştay 2
Kaynaklar
Sürdürülebilir Kalkınma Çağı-Jeffrey D. Sachs
İlgili raporlar İlgili makaleler İlgili resmi web sayfaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu