Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hatice KARAHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Bilal BAĞIŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mali yatırımların önemlilerinden olan hisse senetlerinin değerlenmesi için kullanılan araçlar ve yaklaşımlar hakkında ve portföy yönetiminin kuramsal temelleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Getiri kavramları,Risk ve risk primi kavramları,Çeşitlendirme,En iyi portföyü kurma,Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramı,Arbitraj Fiyatlama Kuramı,Etkin Piyasa Hipotezi,Davranışsal finans,Teknik analiz,Makroekonomik analiz,Sektör analizi,Hisse senedi değerleme ,Mali tablolar,Mali oranlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Risk ve getiri kavramları hakkında hesaplamalar yapabilecektir. 1, 3 A, C
1.1. Çeşitli getiri kavramlarını kullanır. 1, 3
1.2. Portföy riskinin sayısal bir tanımını yapar. 1, 3
1.3. Servetin çeşitli yatırım araçları arasında nasıl paylaştırılacağına dair bir kuramı ifade eder. 1, 3
2. Modern portföy kuramının temel kavramlarını uygulayabilecektir. 1, 3 A, C
2.1. Çeşitlendirmenin riski azaltmadaki önemini örneklerle gösterir. 1, 3
2.2. Tek riskli varlık ve risksiz bir varlıkla en iyi portföyü kurma hesabını öğrenir. 1, 3
2.3. Birden çok riskli varlık ve risksiz bir varlıkla en iyi portföyü kurma hesabını öğrenir. 1, 3
3. Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramını kullanabilecektir. 1, 3 A, C
3.1. Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramının sonucu olan eşitliği kullanır. 1, 3
3.2. Başka yollarla elde edilebilecek beklenen getiri oranı bilgisini, Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramından elde edilen getiri oranı ile karşılaştırır. 1, 3
3.3. Arbitraj Fiyatlama Kuramının mantığını ifade eder. 1, 3
4. Etkin Piyasa Hipotezinin kuramsal altyapısını kullanabilecektir. 1, 3 A, C
4.1. Etkin Piyasa Hipotezinin üç değişik formunu ifade eder. 1, 3
4.2. Verilebilecek çeşitli senaryolarda Etkin Piyasa Hipotezinin hangi formlarının işlerlik halinde olduğunu açıklar. 1, 3
4.3. Etkin piyasa hipotezinin hangi formlarının hangi piyasalarda geçerli olduğu hakkında bilgi edinir. 1, 3
5. Davranışsal finansın temel yaklaşımını ve teknik analizin ne olduğunu açıklayabilecektir. 1, 3 A, C
5.1. Davranışsal finans çalışmalarında klasik iktisat görüşüne yöneltilen eleştirileri açıklar. 1, 3
5.2. Teknik analizin genel yaklaşımını ve bazı örnekleri açıklar. 1, 3
6. Makroekonomik analizin ve sektör analizinin temel ilkelerini açıklayabilecektir. 1, 3 A, C
6.1. Yerli ve küresel ekonomileri etkileyen temel değişkenleri açıklar. 1, 3
6.2. Temel ekonomik göstergeleri açıklar. 1, 3
6.3. Sektör analizinin temel ilkelerini açıklar. 1, 3
7. Hisse senedi değerleme ile ilgili temel yaklaşımları kullanabilecektir. 1, 3 A, C
7.1. Kar payı iskonto modellerini kullanarak hisse senedi değeri belirlemeyi açıklar. 1, 3
7.2. Fiyat-kazanç oranları ile hisse senedi değeri belirlemeyi açıklar. 1, 3
7.3. Serbest nakit akışı yaklaşımını açıklar. 1, 3
8. Mali tablo analizinin temel ilkelerini açıklayabilecektir. 1, 3 A, C
8.1. Temel mali tabloların anlamlarını açıklar. 1, 3
8.2. Mali oranlardan önemli olan bazılarının işaret ettiği noktalar üzerinden mali tablo analizi yapma becerisi geliştirir. 1, 3
8.3. Özsermaye getiri oranının önemli bir çözümlemesini açıklar. 1, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Getiri kavramları
2 Risk ve risk primi kavramları
3 Çeşitlendirme
4 En iyi portföyü kurma
5 Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramı
6 Arbitraj Fiyatlama Kuramı
7 Etkin Piyasa Hipotezi
8 Davranışsal finans
9 Teknik analiz
10 Makroekonomik analiz
11 Sektör analizi
12 Hisse senedi değerleme
13 Mali tablolar
14 Mali oranlar
Kaynaklar
Bodie, Kane ve Marcus, Essentials of Investments, McGraw-Hill
Sharpe, Alexander ve Bailey, Investments, Prentice Hall

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu