Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YÖNETSEL BECERİ GELİŞTİRME 4+0 4 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Tuba BOZAYKUT BÜK
Dersi Verenler Doç.Dr. Tuba BOZAYKUT BÜK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin daha önceki derslerde öğrenmiş olduğu işletme kavram ve teorilerini, bir simülasyon programı vasıtasıyla sentezleme ve uygulamaya aktarabilme becerilerini geliştirmektir. Dönem boyunca, teorik bilgileri hatırlamanın yanı sıra işletme teorilerini gerçek iş problemlerine uygulayabilecek, sektördeki rekabetle başa çıkma becerileri geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse Giriş,İşletmeye ilişkin genel kavramlar ve Simülasyon Egzersizi,Stratejik Yönetim ve Simülasyon Egzersizi ,Finansal Yönetim and Simülasyon Egzersizi,İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Yönetimi/Simülasyon Egzersizi,1. Tur,2. Tur,3. Tur,4. Tur,Etik Karar Verme ve 5. Tur,6. Tur,7. Tur,8. Tur,Yönetim Kuruluna Sunum; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bir işletmeyi başarılı bir şekilde yönetmenin zorluğunu anlayabilecektir. 14, 4, 8 D
1.1. İşletme faaliyetleri için gerekli kaynakları tanımlar.
1.2. İşletme fonksiyonları ve bu fonksiyonların birbiri ile olan ilişkisini analiz eder.
1.3. Görev çevresi ve işletme arasındaki ilişkiyi tartışır.
2. Bireysel/takım performansını değerlendirebilecek ve söz konusu performansların önemini kavrayacaktır. 14, 4, 8 D
2.1. Takım içerisinde rolünü/performansını değerlendirir.
2.2. İşbirliği yapmanın önemini kavrar ve sorumluluklarını ayırd eder.
2.3. Takım çalışmasının dinamiklerini analiz eder.
3. İşletme fonksiyonları ile ilgili her veriyi, şimdiki ve gelecekteki durumu için analiz edebilecektir. 1, 14, 2, 3, 4, 8 C, D
3.1. Gelir tablosunu okur.
3.2. Bilançoyu okur.
3.3. Endüstri raporlarını okur ve şirket performansını dengeli kurumsal karne ve boyutları çerçevesinde değerlendirir.
4. Etik karar verme sürecini uygulayabilecektir. 1, 14, 2, 3, 4, 8
4.1. Etik karar verme sürecini tanımlar.
4.2. Etik kararların sonuçlarını tartışır.
4.3. Paydaş beklentileri ve rekabet avantajı çerçevesinde etik kararları değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 İşletmeye ilişkin genel kavramlar ve Simülasyon Egzersizi
3 Stratejik Yönetim ve Simülasyon Egzersizi
4 Finansal Yönetim and Simülasyon Egzersizi
5 İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Yönetimi/Simülasyon Egzersizi
6 1. Tur
7 2. Tur
8 3. Tur
9 4. Tur
10 Etik Karar Verme ve 5. Tur
11 6. Tur
12 7. Tur
13 8. Tur
14 Yönetim Kuruluna Sunum
Kaynaklar
Capsim Foundation-Simulasyon Programı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 8 3 24
Proje Sunumu / Seminer 4 5 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu