Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK VE TÜRKİYE 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nurullah GÜR
Dersi Verenler Doç.Dr. Nurullah GÜR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders küresel politik ekonominin temel ve güncel meseleleri ve bunların Türkiye ekonomisine yansımalarıyla ilgili genel bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Modern Ekonominin Doğuşu: 1400-1800,Sanayi, İmparatorluk ve Savaş: 1800 - 1945,Dünya Savaşları Sonrası Küresel Ekonomi ,Uluslararası Ticaret ve Çokuluslu Üretim,Uluslararası Finans,Yükselen Güçler,Kalkınma ve Demokrasi,Eşitsizlik,Çevre,2000'lerde Türkiye Ekonomisi ,Jeopolitik Riskler ve Türkiye Ekonomisi ,Türkiye, BRICS ve Diğer Gelişen Ülkeler,Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Tehditler ve Fırsatlar: Birinci Bölüm,Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Tehditler ve Fırsatlar: İkinci Bölüm; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Küresel ölçekte ekonomi ile siyaset arasındaki karşılıklı ilişkiyi analiz eder. 2, 3 A, C
2. Küresel ekonomik sorunların çözümünün zorluğunu sorgular. 1, 2, 3 A, C
3. Küresel ekonominin farklı dönemlerini karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
4. Küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerine etkilerini değerlendirir. 1, 2, 3 A, B
5. Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiden aldığı payı arttırmasına yönelik politika önerilerinde bulunur. 1, 2, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Modern Ekonominin Doğuşu: 1400-1800
2 Sanayi, İmparatorluk ve Savaş: 1800 - 1945
3 Dünya Savaşları Sonrası Küresel Ekonomi
4 Uluslararası Ticaret ve Çokuluslu Üretim
5 Uluslararası Finans
6 Yükselen Güçler
7 Kalkınma ve Demokrasi
8 Eşitsizlik
9 Çevre
10 2000'lerde Türkiye Ekonomisi
11 Jeopolitik Riskler ve Türkiye Ekonomisi
12 Türkiye, BRICS ve Diğer Gelişen Ülkeler
13 Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Tehditler ve Fırsatlar: Birinci Bölüm
14 Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Tehditler ve Fırsatlar: İkinci Bölüm
Kaynaklar
Robert O’Brien and Marc Williams (2016) "Global Political Economy: Evolution and Dynamics", 5th Edition, Palgrave
- David N. Balaam and Bradford Dillman (2014) "Introduction to International Political Economy" 6th Edition, Pearson - Ahmet Faruk Aysan, Mehmet Babacan, Nurullah Gur, and Hatice Karahan (2018) "Turkish Economy Between Middle Income Trap and High Income Status", Palgrave

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 45 45
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu