Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YÖNETİM VE SİNEMA 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işletme konulu filmleri izleyip analizini yaparak, işletme temel bilgilerini gözden geçirerek, bir durum için strateji tasarlama yetkinliğini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İşletme Filmlerine Genel Bakış,The Founder (2016),Steve Jobs (2015),Chef (2014),The Social Network (2010),Up in the Air (2009),Pursuit of Happyness (2006),Moneyball (2011),The Big Short (2015),The Great Hack (2019),Julie & Julia (2009),Andre & His Olive Tree (2020),A Tale of Two Kitchens (2019),İşletme Filmlerindeki Kavramların Gözden Geçirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Pazarlamaya ilişkin temel konuları kavrayabilecek ve yorumlayabilecektir. 1, 2, 21, 3 A, B, C
1.1. Pazarlama kavramını açıklar. 1, 2, 21, 3 A, B, C
2. Pazarlama yöneticilerinin karşılaşabilecekleri sorunları çözecek genel bakış açısı kazanabilecektir. 1, 2, 21, 3 A, B, C
2.1. Tüketicilerin satınalma kararlarını değerlendirir. 1, 2, 21, 3 A, B, C
2.2. Pazar bölümlendirmesini planlar. 1, 2, 21, 3 A, B, C
3. Pazarlama bileşenlerini açıklayabilecektir. 1, 2, 21, 3 A, B, C
3.1. Pazarlama bileşenlerini kullanır. 1, 2, 21, 3 A, B, C
3.2. Tutundurma faaliyetlerini planlar. 1, 2, 21, 3 A, B, C
3.3. Dağıtım kanallarını karşılaştırır. 1, 2, 21, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşletme Filmlerine Genel Bakış
2 The Founder (2016)
3 Steve Jobs (2015)
4 Chef (2014)
5 The Social Network (2010)
6 Up in the Air (2009)
7 Pursuit of Happyness (2006)
8 Moneyball (2011)
9 The Big Short (2015)
10 The Great Hack (2019)
11 Julie & Julia (2009)
12 Andre & His Olive Tree (2020)
13 A Tale of Two Kitchens (2019)
14 İşletme Filmlerindeki Kavramların Gözden Geçirilmesi
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 14 42
Rehberli Problem Çözme 2 14 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 14 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 5 3 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 1 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 10 1 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 1 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 143
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu