Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PAZARLAMANIN İLKELERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi Verenler Arş.Gör. Fatih PINARBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı temel pazarlama ilkeleri, pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlama çevresi ve pazarlama araçları ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders Hakkında Genel Bilgi ve Giriş, Pazarlama Tanımı ve Gelişimi,Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama,Pazarlama Araştırması,Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı,Endüstriyel ve Uluslararası Pazarlar,Pazar Bölümlendirme, Hedefleme, Konumlandırma,Mamul ,Fiyat ve Tutundurma,Kişisel Satış ve Satış Geliştirme,Reklam ve Halkla İlişkiler,İnternette Pazarlama ve Doğrudan Pazarlama,Dağıtım ,Hizmet Pazarlaması ,Uluslararası Pazarlama ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Pazarlamaya ilişkin temel konuları kavrayabilecek ve yorumlayabilecektir. 1, 12, 15, 18, 2, 21, 3 A, B, C, E
1.1. Pazarlama kavramını açıklar. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
1.2. Pazar türlerini sınıflar. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
1.3. Mikro ve Makro pazarları karşılaştırır. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
2. Pazarlama yöneticilerinin karşılaşabilecekleri sorunları çözecek genel bakış açısı kazanabilecektir. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
2.1. Tüketicilerin satınalma kararlarını değerlendirir. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
2.2. Örgütsel pazarda satınalma karar sürecini değerlendirir. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
2.3. Pazar bölümlendirmesini planlar. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
3. Pazarlama bileşenlerini açıklayabilecektir. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
3.1. Pazarlama bileşenlerini kullanır. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
3.2. Tutundurma faaliyetlerini planlar. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
3.3. Dağıtım kanallarını karşılaştırır. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders Hakkında Genel Bilgi ve Giriş, Pazarlama Tanımı ve Gelişimi
2 Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama
3 Pazarlama Araştırması
4 Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı
5 Endüstriyel ve Uluslararası Pazarlar
6 Pazar Bölümlendirme, Hedefleme, Konumlandırma
7 Mamul
8 Fiyat ve Tutundurma
9 Kişisel Satış ve Satış Geliştirme
10 Reklam ve Halkla İlişkiler
11 İnternette Pazarlama ve Doğrudan Pazarlama
12 Dağıtım
13 Hizmet Pazarlaması
14 Uluslararası Pazarlama
Kaynaklar
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, powerpoint sunumlar
Mehmet Karafakioğlu, Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayınları. İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi. İbrahim Kırcova, İnternette Pazarlama, Beta Yayınevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 2 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 7 2 14
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 1 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu