Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GİRİŞİMCİLİK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ercan KARAKEÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir ülkenin gelişmesinde girişimlerin ve girişimcilerin rolü son derece önemlidir. Bu bağlamda Uygulamalı Girişimcilik dersi, kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin girişimcilik için sahip olmaları gereken kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar Girişimci düşünce biçiminin temelleri girişimci kişinin özellikleri,Girişimcilik süreci, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, yaratıcı sorun çözme teknikleri, inovasyon,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma), Birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı), Pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma),İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı), Üretimin planlanması,İnsan Kaynakları yönetimi,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı), Yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu, İnsan Kaynakları Yönetimi,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan) ,Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması,Fiyatlama Stratejisi,İş planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, Örnek iş uygulamaları, Sürdürülebilirlik, değişimi yönetebilme ve büyüme,Uygulama Projelerinin sunumu,Uygulama Projelerinin Sunumu,Projelerin Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Öğrenciler kendi konu alanlarında uygulamadaki gözlemlerine dayanarak inovatif bir iş fikir geliştirerek bunu projelendirme ve kendi işlerini kurmaları konusunda bilgi ve beceri kazanır
2.Öğrenciler girişimcilik ve iş kurma faaliyetlerine yönelik teorik bilgiler edinir
3.The processes of creating a business plan and starting a business are handled according to the experiences of entrepreneurs; the concept of entrepreneurship is examined in details.
4.Pazarlama planı, yönetim planı, finansal plan ve iş planı öğelerine ilişkin bütüncül bakış açısı geliştirir. İş planı yazar ve sunar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar Girişimci düşünce biçiminin temelleri girişimci kişinin özellikleri
2 Girişimcilik süreci, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, yaratıcı sorun çözme teknikleri, inovasyon
3 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma), Birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları
4 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı), Pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma)
5 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı), Üretimin planlanması
6 İnsan Kaynakları yönetimi
7 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı), Yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu, İnsan Kaynakları Yönetimi
8 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan)
9 Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması
10 Fiyatlama Stratejisi
11 İş planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, Örnek iş uygulamaları, Sürdürülebilirlik, değişimi yönetebilme ve büyüme
12 Uygulama Projelerinin sunumu
13 Uygulama Projelerinin Sunumu
14 Projelerin Sunumu
Kaynaklar
Drucker, P. (2014). Innovation and entrepreneurship. Routledge.
Hodgetts, R. M., & Kuratko, D. F. (2001). Entrepreneurship: A contemporary approach. South-Western/Thomson Learning. Katz, J. A., & Green, R. P. (2009). Entrepreneurial small business (Vol. 200). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu