Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LİDERLİK VE YÖNETSEL BECERİLER 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Omar Khalid BHATTI
Dersi Verenler Doç.Dr. Omar Khalid BHATTI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı This course serves as an introduction to leadership theory and practice. The subject will inspect several facets of the literature on leadership, provide practice for developing leadership skills, and offer personal experiences for self-reflection. The sum of these activities will develop a basis for students interested in understanding, implementing and learning leadership. The course features relevant readings, lectures, class discussions, guest speakers, and assignments. No previous exposure to leadership is required.
Dersin İçeriği Bu ders; ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
Kaynaklar
Introduction • Leadership Defined • Ways of Conceptualizing Leadership • Definition and Components • Leadership Described • Trait Versus Process Leadership • Assigned Versus Emergent Leadership • Leadership and Power • Leadership and Coercion • Leadership and Management 2. Trait Approach 19 • Description • Intelligence • Self-Confidence • Determination • Integrity • Sociability • Five-Factor Personality Model and Leadership • Emotional Intelligence • How Does the Trait Approach Work? • Strengths • Criticisms • Application • Case 2.1 Choosing a New Director of Research • Case 2.2 A Remarkable Turnaround 3. Skills Approach • Description • Three-Skill Approach • Technical Skill • Human Skill • Conceptual Skill • Summary of the Three-Skill Approach • Skills Model • Competencies • Individual Attributes • Leadership Outcomes • Career Experiences • Environmental Influences • Summary of the Skills Model • How Does the Skills Approach Work? • Strengths • Criticisms • Application • Case 3.1 A Strained Research Team 4. Behavioral Approach • Description • The Ohio State Studies • The University of Michigan Studies • Blake and Mouton’s Managerial (Leadership) Grid • Authority–Compliance (9,1) • Country-Club Management (1,9) • Impoverished Management (1,1) • Middle-of-the-Road Management (5,5) • Team Management (9,9) • Paternalism/Maternalism • Opportunism • How Does the Behavioral Approach Work? • Strengths • Criticisms • Case 4.1 A Drill Sergeant at First • Case 4.2 Eating Lunch Standing Up 5. Situational Approach • Description • Leadership Styles • Development Levels • How Does the Situational Approach Work? • Strengths • Criticisms • Application • Case 5.1 Marathon Runners at Different Levels • Case 5.2 Why Aren’t They Listening? 6. Path–Goal Theory • Description • Leader Behaviors • Directive Leadership • Supportive Leadership • Participative Leadership • Achievement-Oriented Leadership • Follower Characteristics • Task Characteristics • How Does Path–Goal Theory Work? • Strengths • Criticisms • Application • Case 6.1 Three Shifts, Three Supervisors 7. Leader–Member Exchange Theory • Description • Early Studies • Later Studies • Leadership Making • How Does LMX Theory Work? • Strengths • Criticisms • Application • Case 7.1 His Team Gets the Best Assignments • Case 7.2 Working Hard at Being Fair 8. Transformational Leadership • Description • Transformational Leadership Defined • Transformational Leadership and Charisma • A Model of Transformational Leadership • Transformational Leadership Factors • Transactional Leadership Factors • Nonleadership Factor • Other Transformational Perspectives • Bennis and Nanus • Kouzes and Posner • How Does the Transformational Approach Work? • Strengths • Criticisms • Case 8.1 The Vision Failed 9. Authentic Leadership • Description • Authentic Leadership Defined • Approaches to Authentic Leadership • Practical Approach • Theoretical Approach • How Does Authentic Leadership Work? • Strengths • Criticisms • Applications • Case 9.2 A Leader Under Fire • Case 9.3 The Reluctant First Lady 10. Servant Leadership • Description • Servant Leadership Defined • Historical Basis of Servant Leadership • Ten Characteristics of a Servant Leader • Building a Theory About Servant Leadership • Model of Servant Leadership • Antecedent Conditions • Servant Leader Behaviors • Outcomes • Summary of the Model of Servant Leadership • How Does Servant Leadership Work? • Strengths • Criticisms • Application • Case 10.3 Servant Leadership Takes Flight

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu