Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MATEMATİK I 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletme, ekonomi ve finans dallarındaki problemlerin çözümünde gerek duyulan temel matematiksel kavramları ve bu kavramları kullanabilme yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sayılar ve Cebirsel İfadeler,Denklemler ve eşitsizlikler I,Denklemler ve Eşitsizlikler II,Lineer Programlama,Fonksiyonlar- I,Fonksiyonlar- II,Fonsiyonlar III,Dik koordinat sisteminde fonksiyon grafikleri; Simetri, öteleme ve yansıtmalar,Denklem Sistemleri : Doğrusal Denklem Sistemleri,Denklem Sistemleri : Doğrusal olmayan denklem sistemleri ; Denklem Sistemleri uygulamaları,Matrisler : Matris kavramı; Matris işlemleri,Matrisler : Determinat ve Ters matris,Matrisler : Cramer kuralı,Matrisler : Girdi-çıktı analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sayılarla cebirsel işlemler yapabilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
1.1 Sayı kümelerini tanımlar.
1.2 Kesirli sayılarla toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini yapar.
1.3 Köklü sayılarla toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini yapar
1.4. Üslü sayılarla toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini yapar.
2. Alanı ile ilgili problemleri cebirsel ifadeler halinde tanımlayabilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
2.1. Problemler için cebirsel ifade belirler
2.2. Cebirsel ifadelerle toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini yapar
2.3. Ortak çarpan parantezine alır.
2.4. Cebirsel ifadeler şeklinde tanımlanmış gerçek yaşam olgularını yorumlar
3. Alanı ile ilgili problemleri denklem ve eşitsizlik şeklinde ifade edebilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
3.1. Denklem ve eşitsizlikleri örnekler.
3.2. Denklem ve eşitsizlik mantığını açıklar.
3.3. Denklemin kökünü açıklar.
3.4 Denklemin kökünü bulur.
3.5 Eşitsizliğin çözüm aralığını açıklar.
3.6. Eşitsizliğin çözüm aralığını bulur.
4. Fonksiyonları analiz edebilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
4.1 Farklı tipteki fonksiyonları tanır.
4.2 Fonksiyonun bir noktadaki değerini hesaplar.
4.3 Fonksiyonların grafiklerini çizer.
4.4 Fonksiyonun grafiğini kullanarak fonksiyonun bir noktadaki değerini bulur
4.5 Denklemleri çözmek için doğal logaritma fonksiyonunu kullanır.
4.6 Fonksiyonlar üzerinde öteleme ve yansıtma işlemi yapar.
5. Alanı ile ilgili olguların denklem sistemlerini kurabilecektir. 1, 14, 15, 2 A
5.1 Denklem sistemlerini açıklar.
5.2. Doğrusal denklem sistemlerini çözer.
6. Alanı ile ilgili olguları matris notasyonu ile tanımlayabilecektir 1, 14, 15, 2 A
6.1. Matris cebirinin notasyonunu ve terminolojisini anlar
6.2. Bir matrisin transpozunu bulur
6.3. Matrislerle toplama çıkarma yapar
6.4. Bir matrisi bir skalar ile çarpar.
6.5. Matrisleri birbiriyle çarpar.
6.6. Lineer denklem sistemlerini matris notasyonu ile gösterir.
6.7. Birim matrisi yazar
6.8. Bir 2x2 matrisin determinantını ve tersini hesaplar
6.9. Bir matrisinin kofaktörlerini hesaplar
6.10. Lineer denklemleri çözmek için Cramer kuralını uygular.
6.11. Katsayılar matrisini anlar.
6.12. Temel girdi-çıktı modellerinde hesaplama yapar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sayılar ve Cebirsel İfadeler
2 Denklemler ve eşitsizlikler I
3 Denklemler ve Eşitsizlikler II
4 Lineer Programlama
5 Fonksiyonlar- I
6 Fonksiyonlar- II
7 Fonsiyonlar III
8 Dik koordinat sisteminde fonksiyon grafikleri; Simetri, öteleme ve yansıtmalar
9 Denklem Sistemleri : Doğrusal Denklem Sistemleri
10 Denklem Sistemleri : Doğrusal olmayan denklem sistemleri ; Denklem Sistemleri uygulamaları
11 Matrisler : Matris kavramı; Matris işlemleri
12 Matrisler : Determinat ve Ters matris
13 Matrisler : Cramer kuralı
14 Matrisler : Girdi-çıktı analizi
Kaynaklar
Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences, 13th Edition; Haeussler, Paul, and Wood, Pearson

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu