Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜRESEL İŞLETMECİLİK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Omar Khalid BHATTI
Dersi Verenler Doç.Dr. Omar Khalid BHATTI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere firmanın iş yaptığı uluslararası pazarlarda ekonomik, politik, kültürel ve sosyal çevreyi anlayacak bilgi ve yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bu bağlamda öğrenci uluslararası işletmenin insan kaynakları yapısını, pazarlama stratejilerini, lojistiği, yabancı ülkelere giriş stratejilerini, vb. öğrenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Küresel İşletmeciliğe Giriş,Uluslararası İşletmecilik Çevresi,Küresel İşletmeciliğin Tarafları,Kültür ve Etik,Uluslararası Ticarete Giriş,Politik ve Yasal Sistemler,Ülke Gelişmişlik Düzeyleri,Uluslararası Firmada Strateji ve Örgüt Yapısı,İthalat, İhracat, Doğrudan Yatırım,Birleşmeler, Lisans, Franchising ve Diğer Sözleşmeli Stratejiler,Global Kaynak Kullanımı,Global Pazarlama I,Global Pazarlama II,Global İnsan Kaynakları Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uluslararası işletmeleri çok merkezli biçimde analiz eder. 1, 12, 2, 3 A
Uluslararası işletme ile ilgili temel etik ve çevre konularını tanımlar. 1, 12, 2, 3 A
Ekonomik, politik, kültürel ve sosyal çevrenin uluslararası işletme operasyonunu nasıl etkilediğini açıklar. 1, 12, 2, 3 A
Uluslararası işletmecilikle ilgili temel terim ve kavramları açıklar. 1, 12, 2, 3 A
Uluslararası giriş stratejilerini olumlu ve olumsuz yönleriyle açıklar. 1, 12, 2, 3 A
Uluslararası ticaret teorisini tartışır. 1, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Küresel İşletmeciliğe Giriş
2 Uluslararası İşletmecilik Çevresi
3 Küresel İşletmeciliğin Tarafları
4 Kültür ve Etik
5 Uluslararası Ticarete Giriş
6 Politik ve Yasal Sistemler
7 Ülke Gelişmişlik Düzeyleri
8 Uluslararası Firmada Strateji ve Örgüt Yapısı
9 İthalat, İhracat, Doğrudan Yatırım
10 Birleşmeler, Lisans, Franchising ve Diğer Sözleşmeli Stratejiler
11 Global Kaynak Kullanımı
12 Global Pazarlama I
13 Global Pazarlama II
14 Global İnsan Kaynakları Yönetimi
Kaynaklar
Cavusgil, T., Knight G., Riesenberger, J. (2017). International Business: The New Realities Global Edition, 4/E, Pearson Publication

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 20 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu