Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özge DOĞUÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özge DOĞUÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere işletmelerde yönetimsel ve operasyonel seviyede kullanmak zorunda oldukları bilgileri üreten bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri konusunda temel kavramları öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Yönetim bilişim sistemleri tanım ve kavramları, Veri-bilgi ve işlenmiş bilgi,Bilişim Sistemi Türleri,Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji,Bilişim Sistemleri Donanımı, Bilişim Sistemleri Yazılımı,Veritabanı Yönetimi,Bilgisayar Ağları,İnternet ve WWW ,Operasyonel Düzeyde Yetkinlik İçin Bilişim Sistemleri,Elektronik Ticaret: Dijital Âlemdeki Pazarlar ve Ürünler ,Örgütlerde Karar Verme Sistemleri ,Sistemlerin Geliştirilmesi ve Değişimin Yönetilmesi ,Proje Yönetimi: Sistemlerin İşletme Değerlerinin Oluşturulması ve Değişimin Yönetilmesi ,Bilişim sistemlerinin getirdikleri, gelecek ve bulut açısından irdeleme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler 1, 12, 16, 2 A, C, D
1. YBS alanlarını açıklayabilecektir. 1, 12 A
1.1. YBS çalışma alanlarını sıralar 1
1.2. Mesleğin temel bileşenlerini sıralar 1
2. İnternet kavramı ve alt yapısını izah edebilecektir. 1, 12 A, C, D
2.1. www kavramını tanımlar 1
2.2. E-Ticaret kavramını tanımlar 1, 12
2.3 E- Devlet kavramını tanımlar 1, 12
3. Bilgisayarın Temel Bileşenlerini açıklayabilecektir. 1 A, B, C
3.1. Yazılım türlerini Karşılaştırır 1, 12, 16, 2
3.2. Donanım Türlerini sıralar 1, 2 B
3.3 Sistem yazılımlarını Karşılaştırır. 1, 12 A
3.4 Çıktı araçlarını sıralar 1
3.5 Girdi araçlarını sıralar 1
3.6 CPU özelliklerini açıklar 1
4. Programlama dillerini karşılaştırabilecektir. 1, 16 A, C
4.1. Makine dili kavramını açıklar 1
4.2. Derleyici kavramını açıklar 1
4.3. Programlama dillerini nesillerine göre sıralar 1
4.4 Doğal dil kavramını değerlendirir 1
5. Ağ yapılarını tanımlayabilecektir. 1 A
5.1. Kablosuz ağları tanımlar 1
5.2. Kablolu ağların özelliklerini sıralar 1
5.3. Ağ topolojilerini sıralar 1
5.4 Ağ donanımlarını sıralar 1
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim bilişim sistemleri tanım ve kavramları, Veri-bilgi ve işlenmiş bilgi İlgili bölüm kitaptan okunacak.
2 Bilişim Sistemi Türleri İlgili bölüm kitaptan okunacak.
3 Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji İlgili bölüm kitaptan okunacak.
4 Bilişim Sistemleri Donanımı İlgili bölüm kitaptan okunacak.
5 Bilişim Sistemleri Yazılımı İlgili bölüm kitaptan okunacak.
6 Veritabanı Yönetimi İlgili bölüm kitaptan okunacak.
7 Bilgisayar Ağları İlgili bölüm kitaptan okunacak.
8 İnternet ve WWW İlgili bölüm kitaptan okunacak.
9 Operasyonel Düzeyde Yetkinlik İçin Bilişim Sistemleri İlgili bölüm kitaptan okunacak.
10 Elektronik Ticaret: Dijital Âlemdeki Pazarlar ve Ürünler İlgili bölüm kitaptan okunacak.
11 Örgütlerde Karar Verme Sistemleri İlgili bölüm kitaptan okunacak.
12 Sistemlerin Geliştirilmesi ve Değişimin Yönetilmesi İlgili bölüm kitaptan okunacak.
13 Proje Yönetimi: Sistemlerin İşletme Değerlerinin Oluşturulması ve Değişimin Yönetilmesi İlgili bölüm kitaptan okunacak.
14 Bilişim sistemlerinin getirdikleri, gelecek ve bulut açısından irdeleme İlgili bölüm kitaptan okunacak.
Kaynaklar
Management Information Systems (Türkçe Çeviri) , by Kenneth C. Laudon (Author), Carol Guercio Traver (Author), Nobel Y E.
Bilişim Sistemleri Temelleri ve Uygulamaları ,Dr. Rıza Haluk KUL, Papatya Yayıncılık. Management Information Systems (12th Edition) , by Kenneth C. Laudon (Author), Carol Guercio Traver (Author), Prentice Hall

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 1 13 13
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 10 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 15 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu