Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİTİRME PROJESİ 3+0 3 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi Verenler Doç.Dr. Elif BAYKAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı ÖĞRENCİLER EKONOMİ VE FİNANS ALANINDA BİR KONU SEÇİP BİR ARAŞTIRMA SORUSU OLUŞTURMAKTADIRLAR. BUNUN ÜZERİNE, LİTERATÜR TARAMASI VE TEMEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİYLE, KONUYU DETAYLI İNCELEMEKTE VE KURGULADIKLARI SORUYA CEVAP ARAMAKTADIRLAR.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Araştırma Yöntemleri,Araştırma Sorularının Belirlenmesi,Öğrencilerin Araştırma Sorularının Tartışılması, Öğrencilerin Araştırma Sorularının Tartışılması, Öğrencilerin Araştırma Sorularının Tartışılması,Öğrencilerin Proje Süreçlerinin Tartışılması,Öğrencilerin Proje Süreçlerinin Tartışılması,Öğrencilerin Proje Süreçlerinin Tartışılması,Öğrencilerin Proje Süreçlerinin Tartışılması,Proje Taslaklarının Sunulması,Proje Taslaklarının Sunulması,Projelerin Son İncelenmesi,Projelerin Son İncelenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Akademik bir projenin nasıl hazırlandığını öğrenir. 1, 14, 16, 2, 3 D
2. Araştırma tekniklerini öğrenir ve uygular. 1, 14, 16, 2, 3 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Araştırma Yöntemleri
3 Araştırma Sorularının Belirlenmesi
4 Öğrencilerin Araştırma Sorularının Tartışılması
5 Öğrencilerin Araştırma Sorularının Tartışılması
6 Öğrencilerin Araştırma Sorularının Tartışılması
7 Öğrencilerin Proje Süreçlerinin Tartışılması
8 Öğrencilerin Proje Süreçlerinin Tartışılması
9 Öğrencilerin Proje Süreçlerinin Tartışılması
10 Öğrencilerin Proje Süreçlerinin Tartışılması
11 Proje Taslaklarının Sunulması
12 Proje Taslaklarının Sunulması
13 Projelerin Son İncelenmesi
14 Projelerin Son İncelenmesi
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 50 100
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 15 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 60 60
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 60 60
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 292
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu